Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Waalre.

 • Energiebesparende maatregelen

  Energiebesparende maatregelen voor een nieuwe woning of het verbouwen van uw huidige woning.

 • Inzien bouwplannen & -vergunningen

  Bent u op zoek naar een bouwvergunningen uit het archief of wilt u een lopende aanvraag om vergunning inzien?

 • Leegstand vergunningen tijdelijke verhuur

  Hebt u een woning die leegstaat? Dan kunt u die tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

 • Melding slopen woning/pand

  Voor het slopen of renoveren van een gebouw is meestal geen vergunning nodig. Soms is het wèl verplicht om de sloop vooraf te melden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Principeverzoek

  Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen.

 • Procedure bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Bent u niet aangesloten op het riool? Dan kunt u een rioolaansluiting aanvragen.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? U kunt uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen.

 • Omgevingsvisie

  De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze nieuwe wet.