Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Waalre.

 • Duurzaam bouwen

  Gemeente Waalre zet zich actief in voor een leefbare omgeving, voor nu en in de toekomst.

 • Inzien bouwplannen & -vergunningen

  Bent u op zoek naar een bouwvergunningen uit het archief of wilt u een lopende aanvraag om vergunning inzien?

 • Leegstand vergunningen tijdelijke verhuur

  Hebt u een woning die leegstaat? Dan kunt u die tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

 • Melding slopen woning/pand

  Voor het slopen of renoveren van een gebouw is meestal geen vergunning nodig. Soms is het wèl verplicht om de sloop vooraf te melden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet.

 • Participatieverordening

  Participatie is het op tijd betrekken van belanghebbenden bij de voorbereiding van veranderingen in hun leefomgeving.

 • Nadeelcompensatie en planschade

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren.

 • Principeverzoek

 • Procedure bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Bent u niet aangesloten op het riool? Dan kunt u een rioolaansluiting aanvragen.

 • Conceptverzoek

  Wilt u bouwen of verbouwen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Laat uw conceptplannen door ons beoordelen met een conceptverzoek.

 • Grond

  Gemeente Waalre is terughoudend in de verkoop van openbaar groen. Snippergroen wordt alleen verkocht wanneer er voor nu en in de toekomst geen toegevoegde waarde voor de grond wordt verwacht.