Jaarstukken 2021

De jaarrekening wordt achteraf opgesteld. Hierin kijken we terug op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. In de gemeentebegroting 2021 schreven we over de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Wat wilden we in 2021 bereiken? Wat gingen we daarvoor doen? Wat mocht het kosten en hoe konden we dat betalen? 2021 sluiten we af met een positief financieel resultaat, maar ook met onzekerheid en uitdagingen voor de nabije toekomst.

Onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kregen in 2021 opnieuw met lockdowns te maken. Beperkt ontmoeten, ondernemen en organiseren. Maar ondanks deze beperkingen hebben we tekenen gezien dat een nieuw begin is gemaakt en nieuwe wegen zijn gevonden. Ook dit jaar kunnen we afsluiten met een positief financieel resultaat. Ondanks de aanhoudende pandemie en de moeilijke omstandigheden is er veel bereikt.

Dit jaarverslag geeft inzicht in de gebeurtenissen van het jaar 2021. Dingen die goed gingen, maar ook dingen die beter kunnen. We leren daarvan en stellen vast dat het vertrouwen tussen raad, college en organisatie is gegroeid. Dit is nodig voor het vertrouwen en de waardering van inwoners. Hiermee hebben we een stevig begin gemaakt met een fundamenteel sterk en vitaal lokaal bestuur in Waalre. Dit biedt een goede basis om gezamenlijk aan de stevige bestuurlijke opgaven van komende jaren te werken.

Hoogtepunten in 2021

Mooie initiatieven

Ook in 2021 zagen we vele prachtige initiatieven in Waalre ontstaan. Goed voor Mekaar Waalre hielp ruim 570 maal iemand door bemiddeling van de vrijwillige hulpdienst (begeleid vervoer, boodschappen, klussen en informatie, advies, doorverwijzing). Via de website waren er daarnaast nog bijna 600 contacten.

Eind 2021 stonden er 275 mantelzorgers geregistreerd. In het najaar brachten de vrijwillige seniorenvoorlichters bij 80 inwoners van 75 jaar en ouder een huisbezoek. Vanwege COVID-19 vonden er ook telefonisch nog 20 gesprekken plaats.

Gezonde leefstijl

In Waalre werken we samen aan een gezonde leefstijl, ruimte om te sporten en te bewegen, ontmoeting en leefbaarheid in wijken en buurten voor alle inwoners. Dit doen we samen met inwoners (kinderen), verenigingen en andere maatschappelijke partners. We organiseerden activiteiten tijdens de Nationale Sportweek, 78 kinderen uit minimagezinnen ontvingen financiële ondersteuning voor sportactiviteiten. Sjors Sportief en Creatief vond plaats en we namen deel aan de regionale samenwerking Uniek Sporten Zuid Brabant. Onze beweegcoach hielp zo’n 50 inwoners met een (mogelijke) hulpvraag naar een sport of beweegactiviteit.

We werkten samen op het gebied van recreatie en toerisme aan een aantrekkelijk Waalre: denk aan betere fiets-, wandel- en ruiterpaden en mountainbike netwerken. Waalre is de ‘groene’ schakel en toegang spoort tussen (de zuidzijde van) het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) en grotere, groene, recreatieve gebieden zoals ’de Kempen’ en ‘transnationaal park De Grote Heide’. Waalre blijft zich positioneren als aantrekkelijke woon-, verblijf- en werkomgeving.

Verkeer en verkeersveiligheid

Op het gebied van verkeer en de verkeersveiligheid zijn diverse projecten afgerond. Waaronder de rioolvervanging en herinrichting van de Molenstraat en omgeving, de voorbereiding van herinrichting centrumplan Den Hof en groothoud Vincent Cleerdinlaan en omgeving.

De herinrichting van de Traverse Zuid, voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg en de uitwerking van sluipverkeer werende maatregelen in de kern Aalst vonden plaats binnen het project Duurzaam door Waalre.

Hoeveel betaalden inwoners in 2021?

Overzicht van wat inwoners in 2021 betaalden
Rioolheffing eigenaren € 198,-
OZB eigenaren € 410,-
Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden: € 134,-, tweepersoonshuishouden: € 224,-

Waar kwam het geld vandaan en waar is het aan uitgegeven?

Overzicht van inkomsten en uitgaven
  Inkomsten Uitgaven
Bestuur en ondersteuning € 28.581 € 9.183
Veiligheid € 64 € 1.020
Verkeer, vervoer en waterstaat € 89 € 1.760
Economie € 142 € 151
Onderwijs € 402 € 1.372
Sport, cultuur en recreatie € 829 € 3.119
Sociaal domein € 3.835 € 15.496
Volksgezondheid en milieu € 3.596 € 4.308
Ruimtelijke ordening en en stedelijke vernieuwing € 3.683 € 4.283
Totaal € 41.221 € 40.693
Totaalsaldo jaarrekening 2021 € 528

Bedragen zijn maal 1000.