Subsidieregeling afkoppelen regenwater

Ons klimaat verandert. Er zijn steeds meer perioden van hitte en droogte in de lente en zomer. Ook komen hoosbuien vaker voor. Dit geeft wateroverlast en kan schade veroorzaken. Wegen worden onbegaanbaar en regenwater kan je huis binnenstromen. Alleen samen kunnen we gemeente Waalre bestand maken tegen het extreme weer.

Wil jij ook bijdragen aan een duurzamer gemeente Waalre? Help dan mee door je regenpijp af te koppelen van het riool en het regenwater in je tuin te laten lopen. Er is subsidie beschikbaar vanuit de gemeente. Ook kan je hulp krijgen van een afkoppelcoach.

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijp af te koppelen stroomt het water naar de tuin of wordt ondergronds opgevangen. Dit is goed voor het milieu, de natuur en daardoor hoeft het riool minder water te verwerken. Zo wordt de kans op overlast voor iedereen kleiner. Ook helpt het om langdurige droogte tegen te gaan.

Afkoppelsubsidie

De gemeente Waalre wil het afkoppelen van regenwater in jouw tuin graag stimuleren. Je kunt hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling afkoppelen van de gemeente Waalre.

Voorwaarden

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

€ 5,00 per m² afgekoppeld dakoppervlak met een maximum van € 1.000,00.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Je vraagt de subsidie aan ná het afkoppelen. Let op: maak wel foto’s van de oude situatie voordat je begint. Lees meer bij ‘wat heb ik nodig om subsidie aan te vragen’.

Afkoppelsubsidie aanvragen

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Er is subsidie voor ongeveer 100 woning-/bedrijfseigenaren per jaar. Toekenning van de subsidie is op basis van het moment van indienen.

Wat heb ik nodig om de subsidie aan te vragen?

Vraag de subsidie aan nadat je de werkzaamheden voor afkoppelen hebt uitgevoerd.

Verzamel de volgende foto’s en documenten:

 1. Foto’s oude situatie: De regenpijp is nog aangesloten op het riool.
 2. Foto’s nieuwe situatie: De regenpijp is afgekoppeld.
 3. Foto’s werkzaamheden: als er een ondergrondse voorziening wordt aangelegd.
 4. Foto’s van het pand waarop het afgekoppelde dak goed is te zien.
 5. Foto’s van de tuin / infiltratievoorziening waar het afgekoppelde regenwater naar toe wordt geleid.
 6. Een document en/of plattegrond waarop de volgende informatie staat aangegeven:
  1. Het afgekoppelde dakoppervlak. Het dakoppervlak plat opmeten.
  2. De waterberging van het afgekoppelde dak. Als rekenvoorbeeld nemen we een dak van 30 m². De waterberging is dan: 30 m² dakoppervlak X 40 (mm regen) = 1.200 liter. De waterbergingseis voor de subsidie is 40 mm.
  3. Is erfverharding aangesloten op de riolering, dan kun je in sommige situaties ook dit oppervlak afkoppelen. Geef dan duidelijk aan om welk oppervlak het gaat en hoe je dit van de riolering wilt afkoppelen.
  4. Een (technische) omschrijving van:
   1. hoe je de regenpijp hebt afgekoppeld
   2. welke afkoppelproducten je hiervoor hebt gebruikt
   3. de inhoud van een infiltratievoorziening of regenton
   4. een uitleg waar het overtollig water, als de ton of infiltratievoorziening verzadigd is, naar toe stroomt zonder dat het overlast bij je buren veroorzaakt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking voor subsidie te komen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het af te koppelen oppervlak ligt binnen de gemeente Waalre;
 2. Hemelwater wordt daadwerkelijk afgekoppeld van de openbare riolering;
 3. Er is nog niet eerder afkoppelsubsidie voor het perceel verstrekt;
 4. Er wordt tenminste 20 m2 en maximaal 200 m2 aaneengesloten verhard (dak)oppervlak afgekoppeld van de openbare riolering;
 5. Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein gelegen waterberging;
 6. De waterberging kan tenminste 40 mm per m2 (40 mm staat gelijk aan 40 liter) afgekoppeld (dak)oppervlak bergen;
 7. Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd;
 8. Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG);
 9. Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst;
 10. De waterberging wordt zodanig ontworpen dat deze bij draagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot wateroverlast bij naastgelegen percelen;
 11. De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is. De overloopvoorziening wordt bovengronds gerealiseerd;
 12. De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar en toegankelijk);
 13. De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn;
 14. De aangebrachte voorziening moet gedurende minimaal 10 jaar in stand worden gehouden.
 15. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend binnen 1 jaar na realisatie.

Afkoppelcoach: hulp bij afkoppelen

Heb je hulp nodig bij het afkoppelen van de regenpijp? Neem dan vrijblijvend contact op met de afkoppelcoach van gemeente Waalre.

Veelgestelde vragen

Wat doet de gemeente zelf?

In de gemeente Waalre nemen we verschillende maatregelen. We vergroenen de omgeving zoveel mogelijk. Ook koppelen we het regenwater steeds vaker af. Dat betekent dat het niet meer samen met het afvalwater naar de rioolzuivering gaat. In plaats daarvan laten we het regenwater wegstromen in de bodem. Dit doen we al bij nieuwbouwprojecten en het herinrichten van de openbare ruimte. Bekijk het Programma Water, Riolering en Klimaat.

Waarom is afkoppelen belangrijk?

Waterschap de Dommel legt in de video Grondwater en droogte: hoe zit dat? uit waarom het belangrijk is dat we anders met regenwater moeten omgaan.

Hoe werkt het afkoppelen van de regenpijp?

Bepaal eerst hoeveel water je moet bergen. Bepaal daarna welke voorziening je nodig hebt om het water af te voeren. Er zijn nu verschillende manieren om het water van de gevel af te brengen naar een plek in de tuin waar het goed kan infiltreren. Kijk voor meer informatie op Milieu Centraal.

Is mijn tuin geschikt voor het afkoppelen van het regenwater?

Als regenwater na een flinke bui weer vlot de bodem in is getrokken dan is je tuin geschikt. Een algemene stelregel: Het oppervlak van het afgekoppelde dak heeft net zoveel oppervlakte aan tuin nodig om een bui van 40 mm goed aan te kunnen. Als je twijfelt aan de capaciteit van je tuin probeer dan de emmertest.

Hoe kan ik het water het beste laten weglopen?

Dit kan op verschillende manieren: ondergronds, bovengronds en/of in combinatie met een regenton of sedumdak. Op de pagina Aan de slag met verduurzamen vind je meer informatie.

Ik vind het best ingewikkeld. Kan ik hulp krijgen?

Ja, dat kan. Gemeente Waalre biedt gratis hulp van een afkoppelcoach aan. Zij kunnen je ook helpen met het indienen van de subsidie.

Wat gebeurt er nadat ik de subsidie heb aangevraagd?

 • Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid. Soms hebben we nog wat extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met je op.
 • Binnen acht weken na het indienen van de complete aanvraag ontvang je een bericht (beschikking) of er subsidie wordt verleend en voor welk bedrag.

Meer informatie over afkoppelen en waterinfiltratie