Normenoverzicht minimabeleid

In het normenoverzicht minimabeleid kunt u zien of u in aanmerking komt voor de cultuur- en/of sportbijdrage.

Verklaring afkortingen

  • Pw – Participatiewet
  • ITT – Individuele inkomenstoeslag
  • ST – Studietoeslag
  • MB – Meedoenbijdrage
  • BB – Bijzondere bijstand
  • SL – Stichting Leergeld
  • JSF – Jeugd Sport Fonds
  • JCF – Jeugd Cultuur Fonds

Normenoverzicht minimabeleid

Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassene € 1.075,44 € 1.236,76 € 1.290,53
Echtpaar/gezin, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.536,34 € 1.766,79 € 1.843,61
Gezinssituatie Norm 100% - Pw/ITT/ST Norm 115% - MB/BB Norm 120% - SL/JSF/JCF
Overzicht netto maandinkomen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassene € 1.021,67 € 1.174,92 € 1.226,00
Echtpaar/gezin beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.459,52 € 1.678,45 € 1.751,42
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, inclusief vakantiegeld
Alleenstaand € 1.195,97 € 1.375,37 niet van toepassing
Echtpaar/gezin € 1.620,74 € 1.863,85 niet van toepassing
Gezinssituatie Norm 100% Norm 115% - MB/BB Norm 120%
Overzicht netto maandinkomen pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld
Alleenstaand € 1.136,17 € 1.306,60 niet van toepassing
Echtpaar/gezin € 1.539,70 € 1.770,66 niet van toepassing
Gezinssituatie Vermogensgrens
Overzicht vermogensgrenzen
Alleenstaand € 6.295,00
Alleenstaande ouder/echtpaar/gezin € 12.590,00