Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven bij de gemeente Waalre? Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u een vergoeding in leefgeld aanvragen. Afhankelijk van waar u verblijft, krijgt u leefgeld voor eten en drinken, woontoeslag en/of persoonlijke uitgaven zoals kleding. Ieder vluchteling vanaf 18 jaar moet een eigen aanvraag doen. Partners kunnen gezamenlijk een aanvraag doen, dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

De hoogte van het leefgeld

Door de wijziging in februari gelden vanaf nu andere regels voor het leefgeld. Hieronder lees je wat de nieuwe voorwaarden van het leefgeld zijn.

 • Het nieuwe bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven is €56,12 per maand (voorheen €55).
 • Het leefgeld is op 1 februari verandert. Tot 1 februari 2023 was het leefgeld (voor eten) €205 per persoon. Nu is het bedrag dat je krijgt afhankelijk van de grootte van je gezin. Hoe meer mensen in je gezin, hoe lager het bedrag per persoon.
 • Bestaat je gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvang je per volwassene €215,06 en per minderjarige €178,36 per maand.
 • Bestaat je gezin uit 3 personen, dan ontvang je per volwassene €171,99 en per minderjarige €142,57 per maand.
 • Bestaat je gezin uit 4 personen of meer, dan ontvang je per volwassene €150,45 en per minderjarige €124,97 per maand.
 • Je krijgt geen geld voor eten op het moment dat je in een gemeentelijke opvang verblijft waar het eten voor je wordt verzorgd.
 • Voor mensen die in een gastgezin verblijven, wordt de extra toelage op het leefgeld verlaagd. dit bedrag is €93 per maand voor zowel volwassenen, als minderjarigen.

Leefgeld en werk

Vanaf 1 februari 2023 kan de gemeente waarin je verblijft het leefgeld stopzetten voor een heel gezin, als een meerderjarig gezinslid geld verdient met werk of een uitkering ontvangt. Het maakt niet uit hoe hoog of hoe laag het inkomen is.

Raak je je baan kwijt? Dien dan opnieuw een aanvraag voor leefgeld in bij je gemeente. Ben je onder de achttien jaar en heb je een bijbaan? Ook dan geldt dat je dit door moet geven aan de gemeente en het leefgeld wordt stopgezet.

Als blijkt dat een uitkering niet voldoende is, kan de gemeente het leefgeld ook slechts gedeeltelijk stopzetten.

Verhuizen en leefgeld

Verhuis je naar een andere gemeente? Als je naar een opvang of een gastgezin in een andere gemeente gaat, dan moet je je uitschrijven bij je huidige gemeente. De gemeente stopt dan jouw leefgeld met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Wanneer je bent verhuisd naar een nieuwe gemeente, schrijf je je zo snel mogelijk in bij je nieuwe gemeente. Zodra je bent ingeschreven in de nieuwe gemeente kan je daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Let op: als je verhuist naar een zelfstandige woning dan vervalt je recht op leefgeld. Meld je verhuizing bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over de beëindiging van het leefgeld onder ‘beëindiging leefgeld’ op deze pagina.

Beëindigen leefgeld

Het leefgeld wordt beëindigd als:

 • Je de gemeentelijke opvanglocatie of je gastgezin verlaat om zelfstandig te gaan wonen.
 • Je betaald werk gaat doen. Dit geldt ook voor bijbaantjes zoals kranten bezorgen. Het maakt niet uit hoeveel geld je per maand verdient. Als je betaald werk gaat doen, moet je dit melden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente zet je leefgeld dan stop. Het leefgeld van het hele gezin wordt stopgezet als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid.
 • Je permanent Nederland verlaat. Als je Nederland permanent gaat verlaten, moet je dat melden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente schrijft je uit de BRP en daarmee wordt het leefgeld stopgezet.

Bekijk ook:

Aanvraagformulier downloaden

Hierbij heeft u nodig:

 • kopie van uw legitimatiebewijs;
 • vraagt u ook leefgeld aan voor uw familieleden? Dan ook kopieën van de legitimatiebewijzen van uw familieleden;
 • kopie van uw Nederlandse bankrekening, waarop uw rekeningnummer en uw naam te zien is.

Inleveren

De gemeente Veldhoven voert namens de gemeente Waalre de leefgeldregeling uit. Dat is de reden dat u uw aanvraagformulier naar het adres van de gemeente Veldhoven kunt sturen. U kunt dit formulier ondertekend en voorzien van bewijsstukken opsturen of inleveren:

 • Opsturen naar gemeente Veldhoven, afdeling Werk en Inkomen, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
 • Inleveren bij de receptie van het gemeentehuis

Termijn

U ontvangt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag.

Bijzondere kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

Bent u gevlucht uit Oekraïne en moet u noodzakelijke kosten maken? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen. Het moet gaan om bepaalde kosten die u echt moet maken en die niet op een andere manier betaald kunnen worden. U moet in eerste instantie het leefgeld of inkomen uit werk gebruiken om bijzondere (buitengewone) kosten te betalen.

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

 • reizen;
 • plotselinge, onverwachte persoonlijke medische redenen. Tenzij de kosten vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de kosten worden gedekt door uw zorgverzekering;
 • kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding in bijzondere kosten gelden deze voorwaarden:

 • U bent als vluchteling uit Oekraïne naar de gemeente Waalre gekomen.
 • U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U heeft een Nederlandse bankrekening.
 • U doet de aanvraag in het Nederlands of Engels (Latijns alfabet).
 • U moet noodzakelijke kosten maken die u niet kunt voorkomen.
 • U kunt de kosten niet zelf betalen (vanuit uw leefgeld of inkomen uit werk) en de kosten worden niet op een andere manier vergoed.
 • U vraagt de kosten die u moet maken vooraf aan (met uitzondering van noodsituaties).

Aanvraagformulier buitengewone kosten (DOCX, 64.3 kB).