Ruiterpaden in Waalre

Ruiterpaden op de kaart van Waalre

Lokale ruiterroutes

In Waalre zijn in 2016 de lokale ruiterroutes van in totaal 21 km in ere hersteld. Paden zijn opgeknapt en markeringen zijn aangebracht. De ruiters kunnen weer gebruik maken van de ruiterpaden in de mooie gemeentebossen. Deze 4 lokale ruiterroutes zijn op de kaart Ruiterpaden aangegeven.

Regionale ruiter- en menroute

Ook loopt er door Waalre de regionale ruiter- en menroute. Deze is makkelijk te volgen via de knooppunten. Lees meer over de routes op website van Paardrijden in de Kempen.