Aan de slag met het schetsontwerp voor woonwijk Waalre Noord Fase 3

Geplaatst op dinsdag 9 juli 2024

In Waalre Noord fase 3 worden er minimaal 350 woningen gebouwd. Deze locatie ligt ten westen van de Onze Lieve Vrouwedijk en ten noorden van de Heuvelstraat. Met onder andere input van omwonenden, woningzoekenden en andere geïnteresseerden, is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Met succes, de gemeenteraad heeft de stedenbouwkundige visie voor Waalre Noord Fase 3 unaniem vastgesteld. Dit markeert het begin van een nieuwe en belangrijke stap in het project: het concreet uitwerken van het plan.

Het proces van het ontwikkelen van Waalre Noord Fase 3 verloopt in meerdere stappen. Nu de stedenbouwkundige visie is vastgesteld, beginnen we met het schetsontwerp. In deze stap wordt de visie door middel van de eerste ideeën en concepten op papier gezet, waarbij we rekening houden met de gewenste woon- en leefomgeving. Hierop volgt het voorlopig ontwerp. Hierin worden de plannen verder uitgewerkt en gedetailleerd. De laatste stap is het definitief ontwerp. In het definitief ontwerp zijn alle details uitgewerkt en is het plan klaar om uitgevoerd te worden.

Waar komen de woningen precies in het gebied? Hoe moeten deze woningen eruit zien? Wat is een gunstige verkeersstructuur? Hoe lopen de wandelpaden? Waar komt het groen? Deze en andere vragen worden goed doordacht om tot een plan te komen dat leefbaar, groen en dorps is. Daarbij ligt de focus op een harmonieuze en duurzame ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Participatie

Net als bij de stedenbouwkundige visie, worden inwoners en andere geïnteresseerden ook nu weer betrokken bij het ontwerp. Vragen, opmerkingen, wensen en zorgen van belanghebbenden, zoals omwonenden en deskundigen, nemen we graag mee om het ontwerp te optimaliseren. Later dit jaar plannen we hiervoor een participatiebijeenkomst. De uitnodiging volgt.

Woningbouwopgave

Met deze stap komt de realisatie van Waalre Noord Fase 3 een stuk dichterbij. Naar verwachting worden de eerste woningen vanaf 2027 opgeleverd. Een mooie ontwikkeling om te voldoen aan de huidige woningbouw opgaven, vastgelegd in de Actualisatie Woonnotitie (2023), de Visie op Goed Wonen 2020-2030 en de Woondeal Zuidoost Brabant.

Blijf op de hoogte

Op waalre.nl/fase3 is meer te lezen over het project. Hier plaatsen we ook de meeste recente informatie. Eens in de zoveel tijd verzenden we een algemene nieuwsbrief over de projecten binnen het gebied Waalre Noord. Fase 3 is hier onderdeel van. Aanmelden kan via waalre.nl/nieuwsbrief.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.