Overlast van hoogstaand water

Geplaatst op donderdag 18 januari 2024

De afgelopen twee maanden heeft het vooral heel erg veel geregend. Daardoor is het water overal behoorlijk gestegen. En ook nu staat het grondwater nog steeds erg hoog. De gemeente en het waterschap zijn druk bezig om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Recente langdurige buien en wateroverlast

Met de recente langdurige buien ontstaat er wateroverlast. Nu de sneeuw ontdooid is en het weer af toe regent, kan het grondwater nog meer stijgen. Dit zijn omstandigheden die gelukkig niet vaak voorkomen, maar wel steeds vaker door het veranderende klimaat. De aanpak van wateroverlast staat hoog op de agenda. Op de korte en middellange termijn is het niet mogelijk om overlast te voorkomen. Wel zijn we al volop bezig en gaan we de komende jaren door met het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering. Door bijvoorbeeld de aanleg van voldoende waterberging in de openbare ruimte (wadi’s), de aanleg van een gescheiden riool en het opnieuw inrichten van wegen en straten.

Wateroverlast in kelders en kruipruimtes

Vanwege de hevige regenval en het hoge grondwater zijn veel meldingen binnen gekomen bij de gemeente over wateroverlast in kelders en kruipruimtes. Bij water in de kruipruimte en kelder vanuit de bodem door kieren en naden, is er maar één oplossing: de kelder (laten) leegpompen. Zolang het grondwaterniveau hoog blijft, zal je dat een aantal keer moeten herhalen. Als woningeigenaar ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de kelder waterdicht is.

We horen het wel graag als je last hebt van water in de kruipruimte of kelder. Je kunt een melding maken bij de gemeente. Aan het aantal meldingen in een bepaald gebied kunnen we zien of er een structurele oplossing nodig is. In deze gebieden kunnen we het grondwater wegpompen en afvoeren. Maar deze methode geeft geen garantie. Gaat het afpompen niet snel genoeg of stroomt het water weer terug, dan kan er alsnog (tijdelijk) overlast ontstaan. Hiervoor vragen wij begrip.

Controleren van sloten en beken

De sloten en beken staan vol met water. We controleren of duikers in sloten en onder wegen. verstopt zijn. Zijn ze verstopt, dan maken we deze open zodat het water weg kan. Heb je een inrit met daaronder een duiker? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het open houden van de duiker. Op een aantal plaatsen moeten de duikers vervangen worden of de sloten worden uitgediept om het water ruimte te geven. Die werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd als het waterpeil weer is gezakt. Het waterschap zorgt ervoor dat de belangrijkste sloten open zijn en het peil in de beken acceptabel is.

Een verstopte kolk (put)

Zie je op de weg een grote plas water die niet meer weg lijkt te lopen? Dan is de kolk (put) verstopt. Je kunt een verstopte kolk melden bij de gemeente. Het water op de weg zorgt met de huidige lage temperaturen voor gladde wegen, daarom lossen we dit graag zo snel mogelijk op. De kolk wordt dan zo snel mogelijk leeggemaakt en ontstopt. Na de vorst wordt indien nodig de aansluitleiding opgegraven en vervangen. En als je de weg op gaat, wees extra voorzichtig!

Meer informatie

Kijk op waalre.nl/water voor meer informatie over hevige regenval, wateroverlast en het veranderende klimaat.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.