De Schakel is het huis-aan-huis blad van Waalre uitgegeven door DPG Media. De gemeente Waalre publiceert wekelijks het gemeentenieuws en de officiële bekendmakingen in De Schakel. Elke woensdag wordt De Schakel uitgegeven.

Heeft u deze week De Schakel niet ontvangen? U kunt uw bezorgklacht doorgeven via de site van De Schakel. Of bel 088-0561595 en spreek uw klacht in. Geef hierbij uw naam, postcode en huisnummer door. De gemeente registreert geen bezorgklachten.

Pagina's buiten het gemeentenieuws

De redactionele pagina's buiten het gemeentenieuws vallen onder de verantwoordelijkheid van DPG Media. Kopij voor deze pagina's kunt u mailen naar de redactie van De Schakel, bereikbaar via redactie.deschakel@dpgmedia.nl.

De Schakel digitaal

Wilt u De Schakel digitaal bekijken? Kijk dan op www.weekbladdeschakel.nl/krant.