De Schakel is het huis-aan-huis blad van Waalre uitgegeven door DAS Publishers. De gemeente Waalre publiceert wekelijks het gemeentenieuws en de officiële bekendmakingen in De Schakel. Elke woensdag wordt De Schakel uitgegeven.

Heeft u deze week De Schakel niet ontvangen? U kunt uw bezorgklacht doorgeven via de site van De Schakel.

Pagina's buiten het gemeentenieuws

De redactionele pagina's buiten het gemeentenieuws vallen onder de verantwoordelijkheid van DAS Publishers. Kopij voor deze pagina's kunt u mailen naar de redactie van De Schakel, bereikbaar via deschakel@daspublishers.nl.