Geitenhouderij

Algemene informatie
Datum vraag17 augustus 2018
OnderwerpGeitenhouderij
Beantwoord op21 augustus 2018

Toelichting

Verwachte datum van afdoening: 17 september 2018
Verzoek om schriftelijk te beantwoorden voor 31 augustus 2018 of anders mondeling in de raadsvergadering van 4 september 2018.

Vragen zijn mondeling beantwoord in de oordeelsvormende bijeenkomst op 21 augustus 2018.

Bijlage(s)