Exploitatie Het Klooster

Algemene informatie
Datum vraag13 december 2017
OnderwerpExploitatie Het Klooster
Beantwoord op22 januari 2018

Toelichting

Verwachte datum van afdoening: 15 januari 2018
Uitstel beantwoording vragen: 25 januari 2018

Bijlage(s)