Antenne inrichting bij de Bleeck

Algemene informatie
Datum vraag31 augustus 2021
OnderwerpAntenne inrichting bij de Bleeck
Beantwoord op 2 september 2021

Toelichting

Verwachte datum van afdoening: 30 september 2021

Vragen zijn mondeling gesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2021.
Het college heeft toegezegd de vragen over de zendmast schriftelijk te beantwoorden, nadat het advies van de commissie bezwaarschriften is ontvangen.

Bijlage(s)