Waarborgen veiligheid n.a.v. maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum vraag12 februari 2020
OnderwerpWaarborgen veiligheid n.a.v. maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Beantwoord op 3 maart 2020

Toelichting

Verwachte datum van afdoening 13 maart 2020
Verzoek om mondeling te beantwoorden in de raadsvergadering van 18 februari 2020

Bijlage(s)