Stand van zaken pilot openbaar vervoer in wijk De Voldijn

Algemene informatie
Datum vraag 1 februari 2017
OnderwerpStand van zaken pilot openbaar vervoer in wijk De Voldijn
Beantwoord op 7 maart 2017

Toelichting

De vragen zijn mondeling beantwoord, bij het vragenhalfuur, in de raadsvergadering van 7 maart 2017

Bijlage(s)