Michiel de Ruyterstraat en omgeving: mei 2022 t/m april 2023

Wat gebeurt er

In de Michiel de Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Maarten Trompstraat, Prins Clauslaan en Bernhardweg vervangen we de riolering door een gescheiden riool. Hiermee wordt het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) en het vuilwater (riool) apart opgevangen en afgevoerd. Daarna richten we deze straten en het pleintje aan de Michiel de Ruyterstraat opnieuw in als 30km zone. Ook komt er meer ruimte in de straten voor groen. Het ontwerp is samen met de buurtbewoners opgesteld.

De aannemer die het werk gaat uitvoeren is: J. van Uijthoven & Zn BV uit Eersel.

Afkoppelen van regenwater

In verband met de klimaatveranderingen is het belangrijk om hemelwater (regen, hagel, sneeuw) gescheiden af te voeren of te bergen waar het valt. De aannemer J. van Uijthoven & Zn BV heeft de uitdaging om het hemelwater 'af te koppelen'. Dit betekent dat zij zoveel als mogelijk de regenpijpen gaan aansluiten op het nieuwe regenwaterriool dat in de rijweg komt.

Voor de direct aanwonenden van dit project wordt een afkoppelcoach ingeschakeld om de mogelijkheden te bespreken en uit te leggen. Het afkoppelen is een kleine ingreep om samen de omgeving klimaatrobuuster maken.

Planning

We pakken de straten één voor één aan. De eerste werkzaamheden (Fase 1) starten eind mei 2022 en worden afgestemd op de omliggende werkzaamheden zoals die van de Eindhovenseweg.

  • Fase 1: Michiel de Ruyterstraat. In uitvoering t/m eind november.
  • Fase 2: Piet Heinstraat. Van begin november t/m begin december.
  • Fase 3: Prins Clauslaan. Van medio december t/m eind januari 2023.
  • Fase 4: Bernhardweg. Van eind januari 2023 t/m eind februari 2023.
  • Fase 5: Maarten Trompstraat en Brederode. Van maart 2023 t/m medio april 2023.

Omleidingsroutes

De werkzaamheden worden in gedeelten (fasen) uitgevoerd. Omleidingen zijn met gele bebording aangegeven. Het winkelcentrum Den Hof blijft in alle tijden bereikbaar.

Tot eind oktober moet de Buurtbus een andere route rijden. Als gevolg hiervan komt de halte 'De Hof' tijdelijk te vervallen. Het alternatief is halte 'Kerkhoflaan'.

Meer informatie

De aannemer streeft ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Mocht u desondanks toch vragen, klachten of onoverkomelijke overlast hebben, naam dan contact op met de aannemer via: info@jvu-bestratingen.nl.

Uw vaste aanspreekpunt voor de werkzaamheden is Hans Mollen van J. van Uijthoven & Zn BV.

Michiel de Ruyterstraat en omgeving: mei 2022 t/m april 2023 op een kaart getoond.