Tijdelijke gemeentelijke opvang

Gemeente Waalre gaat per 2 april 2024 kortdurend asielzoekers opvangen. De opvang duurt maximaal 12 weken en is voor maximaal 150 asielzoekers. Deze tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) komt op het voormalige Boerenbondterrein aan de Willibrorduslaan in Waalre. Op deze pagina vind je alle informatie over de tijdelijke opvang.

Op 6 maart 2024 werd bekendgemaakt dat er een tijdelijke gemeentelijke opvang komt in Waalre. Lees het hele nieuwsbericht. Eerder was de verwachting dat per 1 april asielzoekers zouden worden opgevangen. Dit is gewijzigd naar 2 april.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de tijdelijke gemeentelijke opvang van asielzoekers in gemeente Waalre? Houd dan deze pagina in de gaten met de veelgestelde vragen. Wij werken deze informatie regelmatig bij. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over de tijdelijke gemeentelijke opvang. Beantwoordt dit uw vraag niet? Stel uw vraag dan buiten kantoortijden via tijdelijkeopvang@waalre.nl of tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer: 040-228 25 00.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Algemene vragen

Waarom heeft de gemeente Waalre een tijdelijke gemeentelijke opvang voor asielzoekers?

Er is in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is er te weinig ruimte om alle mensen op te vangen. Dit leidt tot mensonwaardige situaties. Om te helpen dit probleem op te lossen en te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen, richt gemeente Waalre een tijdelijke gemeentelijke opvang in. Het gemeentebestuur voelt de verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en stelt om die reden het voormalige Boerenbondterrein beschikbaar.

We voelen ons vanuit menselijk oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke probleem en hebben ook de mogelijkheden om tijdelijke opvang snel te realiseren.

Wanneer gaat de opvanglocatie open?

De opvanglocatie is op 1 april 2024 geopend. De opvang is voor maximaal 12 weken.

Om hoeveel asielzoekers gaat het?

Het gaat om maximaal 150 asielzoekers.

Voor hoe lang is deze opvanglocatie?

De tijdelijke gemeentelijke opvang is voor een periode van maximaal 12 weken.

Kan het COA een verzoek doen om de opvang te verlengen?

Ja, een verzoek is altijd mogelijk. Met het COA is door de gemeente Waalre de afspraak gemaakt dat deze opvang voor maximaal 12 weken is.

Wat is de samenstelling van de asielzoekers op de opvanglocatie?

De groep asielzoekers is divers. Er zijn verschillen in het land van herkomst. Ook vangen we zowel gezinnen als alleenreizenden op.

Wat is het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen/statushouders?

Een statushouder, erkend vluchteling, mag in Nederland blijven. Een asielzoeker heeft geen verblijfsvergunning (kan wel een vergunning aanvragen).

Waarom is er voor het Boerenbondterrein als locatie gekozen?

We hebben gekozen voor het Boerenbondterrein omdat we hier snel de faciliteiten kunnen neerzetten om een groep mensen zo goed mogelijk op te vangen. De locatie is daarbij goed bereikbaar en centraal.

Mogen de vluchtelingen gaan en staan waar ze willen in de wijk? Of blijven ze de hele tijd in de opvang?

De mensen mogen de locatie verlaten. Wel moet iedereen om 22.00 uur op de opvanglocatie zijn. Aanwezigheid wordt geregistreerd. De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen. We zorgen wel voor dagbesteding op de opvang.

Zijn er voor de gemeente kosten aan verbonden?

De kosten van de tijdelijke gemeentelijke opvang worden betaald door de rijksoverheid. Voor de gemeente Waalre zijn er geen kosten aan verbonden.

Vindt er een evaluatie plaats?

Ja, er volgt een evaluatie na de opvangperiode.

Vragen over de opvanglocatie en de gang van zaken op de opvanglocatie

Hoe ziet de tijdelijke gemeentelijke opvang op het Boerenbondterrein eruit?

Op de plattegrond zie je het ontwerp van het terrein. Daarop is te zien dat de mensen in tijdelijke units slapen. Eén unit is voor maximaal vier personen. Ook is er een centrale tent op het terrein, waar de bewoners eten en activiteiten kunnen doen. Bij de ingang is er een post waar 24/7 iemand van de locatie aanwezig is. Zij schrijven alle bewoners in- en uit als ze het terrein overdag verlaten. De tijdelijke opvang is omheind. Dit is voor de veiligheid van de bewoners van de opvang én voor de rust, zowel voor de bewoners als voor de omgeving.

Klik hier voor een grotere weergave van de afbeelding.

Terrein met woonunits en centrale tent

Centrale tent

Woonunits

Twee stapelbedden met een kast en bureau

Mogen de bewoners van het terrein af?

Ja, dat mag. De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen. We zorgen wel voor dagbesteding op de opvang.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

Er gelden duidelijke leefregels voor de tijdelijke bewoners. Ze moeten tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten en registreert aanwezigheid. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen.

Is er dagbesteding voor de bewoners

Ja, er is ook dagbesteding. Dit zijn we nu aan het vormgeven. Wil je bijdragen en/of vrijwilligerswerk doen? Stuur dan een e-mail naar: tijdelijkeopvang@waalre.nl.

Komt er onderwijs voor kinderen in de hallen?

We kijken nog naar hoe we dit gaan inregelen. Dat is ook afhankelijk van de samenstelling van de groep mensen.

Vragen over veiligheid en overlast

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking?

Er is 24 uur per dag beveiliging, begeleiding en toezicht op de opvanglocatie aanwezig.

Hoe beperken jullie de overlast voor de omgeving?

Om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken, hebben we maatregelen getroffen. Zo zijn er leefregels voor de tijdelijke bewoners waar ze zich aan moeten houden. Als ze dit niet doen, hebben we de mogelijkheid mensen weg te sturen. Ook is er 24/7 beveiliging en toezicht aanwezig op de locatie. Verder is er een telefoonnummer voor omwonenden om te bellen wanneer zij overlast ervaren. Dat telefoonnummer is: 06 - 237 423 92.

We hebben er vertrouwen in dat deze maatregelen passend zijn bij de situatie en volstaan. Eerdere ervaring met dit type opvang en de ervaring van andere gemeenten sterkt ons daarin.

Hoe zorgen jullie ervoor dat er geen ongelukken gebeuren op het fietspad?

We maken maar voor een klein stukje gebruik van het fietspad. Ook staat het goed aangegeven. We informeren de bewoners straks ook over het fietspad en waar ze op moeten letten.

Wat kan ik doen bij overlast?

Wanneer er sprake is van overlast kun je bellen met de locatie via: 06 - 237 423 92. Je neemt dan rechtstreeks contact op met de beheerders van de locatie. Het nummer is bedoeld voor acute situaties.

Vragen over communicatie

Hoe informeert gemeente Waalre inwoners, zoals omwonenden?

  • Omwonenden/ondernemers binnen een straal van 500 meter rondom het terrein ontvangen een brief van de gemeente.
  • Op maandag 11 maart was er een informatiebijeenkomst.
  • Er is een nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden om geïnformeerd te blijven.
  • Deze pagina wordt continu bijgehouden en geactualiseerd.

Vragen over proces

Waarom moet hier een tijdelijke gemeentelijke opvang komen?

Er is in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is er te weinig ruimte om alle mensen op te vangen. Dit leidt tot mensonwaardige situaties. De Rijksoverheid, de commissaris van de Koning en het COA deden een klemmend beroep op provincies om op zoek te gaan naar nieuwe opvangplekken. De voorzitter van onze Veiligheidsregio deed een dringende oproep aan burgemeesters in de regio om de noodzakelijke opvangplekken te organiseren. In de regio zijn de afgelopen tijd in verschillende gemeenten opvangplekken gerealiseerd. Ondanks deze inspanningen is er in Nederland nog steeds een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.

Om te helpen dit probleem op te lossen en te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen, richt gemeente Waalre een tijdelijke gemeentelijke opvang in. Het gemeentebestuur voelt de verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en stelt om die reden het voormalige Boerenbondterrein beschikbaar. We hebben de mogelijkheden om tijdelijke opvang snel te realiseren, en voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke probleem.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke gemeentelijke opvang moet komen in de gemeente Waalre?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalre heeft besloten, na dringende oproepen van de rijksoverheid, de commissaris van de Koning en het COA om hier een rol in te vervullen. De gemeente Waalre voelt zich ook vanuit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke probleem, zoals we in 2022 ook succesvol hebben gedaan.

Met deze beslissing maken we gebruik van een gedoogbeslissing. Dit houdt in dat de gemeente de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang gedoogd, ook al is dat officieel niet het juiste gebruik van het terrein. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze beslissing genomen. Volgens vaste rechtspraak is gedogen aanvaardbaar als het gedogen beperkt is in tijd en omvang en het gaat om een situatie waarbij het maatschappelijk belang zwaar weegt. Dat is in deze situatie het geval.

Kan ik bezwaar maken?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken op de komst van de tijdelijke gemeentelijke opvang. Dat komt omdat we in deze situatie gebruik maken van een gedoogbeschikking.

Dat werkt als volgt: Het opvangen van asielzoekers is niet rechtstreeks toegestaan in het geldende omgevingsplan. Dat zou betekenen dat er een omgevingsvergunning verleend moet worden en dat kost veel tijd. Tijd die er op dit moment vanuit de dringende behoefte niet is. Het gaat om een zeer bijzondere situatie met een zwaarwegend humanitair belang. In zulke situaties kan een gemeente besluiten de strijdigheid met de regels van het omgevingsplan te gedogen. Een gedoogbeschikking is geen besluit, waardoor er geen bezwaar tegen kan worden ingediend. Volgens vaste rechtspraak is gedogen aanvaardbaar als het gedogen beperkt is in tijd en omvang en het gaat om een situatie waarbij het maatschappelijk belang zwaar weegt. Ook hebben we als gemeente beoordeeld onder welke voorwaarden het gedogen van deze tijdelijke situatie aanvaardbaar is en daarbij voorwaarden gesteld om eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
De volledige gedoogbeschikking wordt nog bekendgemaakt.

Vragen over asielzoekers

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

De groep asielzoekers is divers. Er zijn verschillen in het land van herkomst. Ook vangen we zowel gezinnen als alleenreizenden op.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gemeente Waalre. Het gaat bij deze tijdelijke gemeentelijke opvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Ze zijn al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners naar Waalre.

Wat doen de asielzoekers overdag?

De dagbesteding voor de asielzoekers zijn we nu aan het vormgeven. Wil je bijdragen en/of vrijwilligerswerk doen? Stuur dan een e-mail naar: tijdelijkeopvang@waalre.nl.

Hoeveel mensen vangt Waalre op?

We vangen maximaal 150 asielzoekers op.

Mogen de asielzoekers bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers bezoek ontvangen.

Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen ook een medische intake.

Praktische vragen

Hoe neem ik contact op met de opvanglocatie?

Voor omwonenden is er een speciaal telefoonnummer beschikbaar: 06 - 237 423 92. Het telefoonnummer is vanaf 1 april 24 uur per dag beschikbaar. Via het telefoonnummer komt u direct in contact met de beheerder(s) van de locatie. Het telefoonnummer is er voor spoed, vragen en ideeën.

Kan ik helpen als vrijwilliger?

Heel fijn als u iets wil betekenen voor de asielzoekers in gemeente Waalre. We zoeken nog hulp rondom de eetmomenten en de dagbesteding. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail met je gegevens (naam, e-mail) naar tijdelijkeopvang@waalre.nl. Later nemen we dan graag contact op met een concrete vraag voor hulp.