Visie recreatie en toerisme

Na een intensief participatietraject is eind september 2021 de Visie Recreatie en Toerisme Waalre vastgesteld.

In deze visie is de lokale ambitie als volgt verwoord: 'het versterken en verbeteren van de basisvoorzieningen en het doorontwikkelen van het recreatief product, passend bij de gemeente Waalre'.

Visie en ambitie

  1. Waalre is de schakel tussen de stad Eindhoven en de grote natuurgebieden in onze omgeving. Binnen de invloedsfeer van groot Eindhoven heeft en houdt Waalre haar eigen karakter. In Waalre kan je lekker buiten zijn en de natuur, het landschap en erfgoed ontdekken met wandelen, fietsen, streekproducten etc.
  2. Dit doen we niet met grootschalige voorzieningen, maar we leggen accent op leuke, lokale kleine initiatieven. Duurzaamheid is geen uitzondering, maar een uitgangspunt.
  3. Recreatieve voorzieningen en infrastructuur nodigen inwoners uit om te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Voor alle inwoners zijn er voldoende en verschillende recreatieve voorzieningen.
  4. Toerisme in Waalre richt zich met kleinschalig, toegankelijk en uitnodigend aanbod van goede kwaliteit vooral op de inwoners en bezoekers uit de directe omgeving.

De uitvoering

Op basis van deze ambitie is er een aanzet tot uitvoeringsprogramma langs vier samenhangende ontwikkelsporen geformuleerd. Dit zijn:

  1. Bos, heide, vennen en beekdalen
  2. Agrarisch & landelijk
  3. Dorpscentra
  4. Netwerk & Informatie

Wilt u meer informatie of de Visie Recreatie & Toerisme toegestuurd krijgen, neem dan contact op met rjongen@waalre.nl.