Wateroverlast – hoe gaan we daarmee om?

Geplaatst op maandag 8 juli 2024

De lente van 2024 is zeer nat. Vooral in april en mei viel er uitzonderlijk veel regen. Maar het is al zeer nat vanaf oktober vorig jaar. Het water staat daarom overal erg hoog. Dat leidt op verschillende plekken tot wateroverlast. We zien in heel Nederland natte weilanden, overvolle beken en sloten, grote plassen die op de weg blijven liggen en volgelopen kelders. Hoe komt dat? En wat kunnen we eraan doen?

Gemiddeld valt er in de lente (maart, april en mei) in heel Nederland 148 millimeter neerslag. Dit jaar viel er maarliefst 256 millimeter, volgens het KNMI. De Kempen was zelfs even het natst van heel Nederland. In onze regio viel volgens het KNMI tot 24 mei al 156 millimeter regen! Hiermee is de lente van 2024 één van de natste sinds er gemeten wordt.

Onze leefomgeving klimaatbestendig maken kost tijd

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, we krijgen vaker te maken met periodes van droogte. Extreme regenval met veel regen in korte tijd, komt ook steeds vaker voor. Zowel op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau bereiden we ons voor op deze veranderingen. Maar onze leefomgeving klimaatbestendig maken kost tijd.

Het KNMI doet onderzoek naar het weer en klimaatverandering, maar exact voorspellen lukt niet. De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. Daarnaast hebben we nu ook te maken met langdurige buien. Dat is een nieuwe uitdaging waarop we ons moeten voorbereiden. Want ook die buien kunnen zorgen voor wateroverlast.

Waar moet al het water heen?

Als er zoveel regen valt, stijgt het grondwater. Op sommige plaatsen komt het grondwater zo hoog te staan, dat het regenwater niet meer in de grond weg kan zakken. Dat is nu het geval. Het hoge grondwater bereikt ook kelders. Als een kelder niet waterdicht is, dringt het water door kieren en naden naar binnen. De kelder loopt dan langzaam maar zeker vol.

Sloten zijn ervoor bedoeld om overtollig water op te vangen en weg te voeren. De duikers in de sloten zorgen ervoor dat het water goed kan doorlopen naar andere sloten. Zo voorkomen we dat op één plaats het water overloopt. Omdat het water meestal wegzakt in hoge gebieden waar de bodem uit zand bestaat, kan het zijn dat een duiker verstopt raakt. De duiker moet dan worden doorgespoten. In sommige gevallen moet er een sloot worden gegraven. We moeten dan wachten tot het water gezakt is om dat te kunnen doen.

Op veel plaatsen in de gemeente is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit zorgt ervoor dat regenwater apart wordt afgevoerd naar een sloot of wadi (verlaging met planten). Oudere bestaande riolering voert het regenwater naar de zuivering af. Bij een hevige bui raken het riool en de overloop naar de beken overbelast. Hierbij stroomt het hele rioolstelsel vol en kunnen de kolken (putten) het water niet meer afvoeren. De straat loopt vol met water dat naar de lagergelegen delen stroomt. Vooral deze delen krijgen dan te maken met overlast. Pas als de regen minder wordt, kan het riool het water weer goed afvoeren. Dan zakt het water in het riool en zorgen de putten ervoor dat de straat weer droog wordt.

Wat doen de gemeente en het waterschap?

Gemeenten en waterschappen nemen verschillende maatregelen om wateroverlast in jouw straat en omgeving aan te pakken. De gemeente Waalre is het aanspreekpunt voor binnen de bebouwde kom. Het waterschap voor buiten de bebouwde kom.

De gemeente Waalre werkt continu aan de aanpak van wateroverlast. Doorspuiten en andere noodmaatregelen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Wegpompen heeft geen zin als er geen beek of sloot in de buurt ligt of het water te hoog staat. Op de lange termijn is het veel werk, kostbaar en tijdrovend om de riolering, wadi’s en sloten aan te passen. We blijven hieraan werken; er zijn projecten in uitvoering en er staan nieuwe projecten gepland. Het is onbetaalbaar om het hele rioolstelsel op korte of middellange termijn zo aan te passen dat het elke extreme regenbui zonder overlast kan verwerken. Water op straat kan in zulke extreme situaties dus voorkomen.

Waterschap de Dommel beheert het water in ons gebied. Op de website van Waterschap de Dommel kun je meer informatie vinden over wat het waterschap doet.

Ik heb wateroverlast na een hevige regenbui

Dat is erg vervelend. De gemeente heeft veel meldingen ontvangen over wateroverlast in kelders en kruipruimtes. Bij water in de kruipruimte en kelder vanuit de bodem door kieren en naden, is er maar één oplossing: de kelder (laten) leegpompen. Als woningeigenaar ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de kelder waterdicht is. Is er risico op kortsluiting of brand? Bel dan de Brandweer via 0900-0904.

Melding maken via Fixi

We horen het wel graag als je last hebt van water in de kruipruimte of kelder. Je kunt een melding maken bij de gemeente. Aan het aantal meldingen in een bepaald gebied kunnen we zien of er een structurele oplossing nodig is. Soms is het mogelijk om in deze gebieden het grondwater weg te pompen en af te voeren. Maar deze methode geeft geen garantie. Gaat het afpompen niet snel genoeg of stroomt het water weer terug, dan kan er alsnog (tijdelijk) overlast ontstaan. Hiervoor vragen wij begrip.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.