Financiële vooruitblik gemeente Waalre 2025

Geplaatst op vrijdag 17 mei 2024

De landelijke overheid gaat naar verwachting bezuinigen op de financiële middelen voor gemeenten. Het nieuwe kabinet zal hierover een uitspraak gaan doen. Dit betekent dat ook de gemeente Waalre de komende jaren een pas op de plaats moet maken. Hiervoor zijn ombuigingen nodig voor bestaand beleid. Kort gezegd: bekijken waar we de komende jaren mee aan de slag gaan en welke projecten we (tijdelijk) on hold zetten. Wettelijke taken blijven vanzelfsprekend uitgevoerd worden.

Raad besluit 2 juli

In de Kadernota, behandeling in de raad van 18 juni (oordeelsvormend) en 2 juli (besluitvormend) staan de voorstellen om ook in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven. In het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 is aangegeven dat het programma jaarlijks een herijking krijgt om te zorgen dat het aansluit bij de actualiteit. Dit programma is dan ook onderdeel van de Kadernota.

Financiële positie vraagt om scherpe maatregelen

Het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven is een regelmatig terugkerend thema in gesprekken tussen de gemeenteraad en het college. De steeds complexere opgaven en een afhankelijkheid van externe geldstromen, waarop we geen of deels invloed hebben, zorgen voor financiële ombuigingen van eerdere ambities vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma. College: “We blijven ons inzetten voor betaalbare zorg en ondersteuning, de energietransitie, betaalbare woningen en vooral een zelfstandige gemeente dichtbij haar inwoners. Onze huidige financiële positie vraagt om scherpe maatregelen. We zijn al vroeg in dit begrotingsjaar opnieuw geconfronteerd met een oplopend tekort. Alle kosten lopen hard op, inclusief zorg en ondersteuning (Wmo, Jeugdwet). 1 op de 8 jeugdigen in de gemeente heeft jeugdhulp nodig. Waar wettelijk ruimte is, moeten regelingen worden bijgesteld om uitgaven binnen de perken te houden.

Samenwerken en blijvend investeren voor de toekomst

We blijven de wettelijke taken uitvoeren naast projecten waar al een start mee is gemaakt en reguliere taken. Denk aan bibliotheken, woningbouw, Goed voor mekaar Waalre, Uniek Sporten, beheer openbaar groen en het omvangrijke project Duurzaam door Waalre. Waalre blijft investeren in de samenwerking binnen de regio en met maatschappelijke partners. Door nu al rekening te houden met de financiële situatie en de wettelijke taken willen we een gezonde gemeente blijven. Onze groene huiskamer blijft een groot pluspunt in de regio.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.