Zitting Gemeentelijk Stembureau op 7 juni en 10 juni

Geplaatst op dinsdag 14 mei 2024

De gemeente Waalre stelt voor de verkiezingen voor het Europees Parlement die gehouden worden op 6 juni een Gemeentelijke Stembureau (GSB) in. De zitting van het GSB vindt plaats op twee dagen, namelijk op 7 juni en 10 juni om 10.00 uur.

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 6 juni. Na de controle op 7 juni om 10.00 uur wordt de zitting van het GSB opgeschort. Op maandag 10 juni wordt de zitting van het GSB hervat om 10.00 uur. Dan wordt de definitieve uitslag vastgesteld en bekendgemaakt. De zitting van het GSB vindt dus verspreid over twee dagen plaats. Dat komt omdat de verkiezingen voor het Europees Parlement in andere landen nog doorgaat tot en met zondag 9 juni.

De bijeenkomsten van het GSB zijn openbare zittingen in het Huis van Waalre en is voor iedereen toegankelijk. Dit betekent dat iedere belangstellende deze mag bijwonen, zolang de orde en de rust tijdens de werkzaamheden niet worden verstoord.

Publicatie van de verkiezingsuitslag op 10 juni

De Kieswet schrijft voor dat de verkiezingsresultaten elektronisch openbaar gemaakt worden. De publicatie van deze documenten draagt bij aan de transparantie en controleerbaarheid van het verkiezingsproces.

Publicatie van de documenten met verkiezingsresultaten op de website van de gemeente Waalre maakt mogelijk dat iedereen die dat wil, de totstandkoming van de verkiezingsuitslag kan narekenen. Als kiezers fouten ontdekken in één of meer processen-verbaal, kunnen zij die schriftelijk melden bij het Centraal Stembureau (de Kiesraad) in een proces-verbaal van een stembureau of een Gemeentelijk Stembureau. Dat kan tot 48 uur voor de openbare zitting tot de vaststelling van de uitslag op vrijdag 14 juni. Het Centraal Stembureau, dat ook een aantal controletaken krijgt, kan het GSB opdragen om eventuele fouten te corrigeren.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.