Wooncomplex Eeckenrhode breidt uit

Geplaatst op dinsdag 7 mei 2024

Het aantal 55-plussers groeit. En steeds vaker heeft deze leeftijdsgroep behoefte aan kleiner maar zelfstandig wonen. Serviceflat Eeckenrhode krijgt een nieuwe vleugel met 36 seniorenappartementen en een nieuwe inrichting van het buitenterrein. Zo komen we de vraag naar woningen tegemoet en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt.

Aan de Irenelaan in Aalst ligt de Serviceflat Eeckenrhode. Eeckenrhode biedt een woonconcept dat uniek is in de omgeving. De doelgroep is mensen van 55 jaar en ouder, die op een plezierige manier zelfstandig wil blijven wonen. Momenteel heeft het wooncomplex een groeiende wachtlijst van ca. 75 alleenstaanden en echtparen.

Impressie van bestaande serviceflat en nieuwbouw van wooncomplex EeckenrhodeOm het bestaansrecht van Eeckenrhode te blijven garanderen, is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in het gebouw, zowel aan binnen- en buitenkant. Ook is het programma van activiteiten en faciliteiten voor bewoners en senioren uit de omgeving verder uitgebouwd. Een logische volgende stap is de uitbreiding van Eeckenrhode met een derde vleugel. De afgelopen jaren is hiervoor een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is aandacht geweest voor draagvlak onder bewoners, omwonenden en de gemeente, de planologische aspecten en financiële haalbaarheid.

Nieuwbouw van 36 appartementen en nieuwe inrichting buitenterrein

De nieuwe plannen bestaan uit de toevoeging van een nieuwe vleugel met 36 nieuwe seniorenappartementen en een gemeenschappelijke ruimte met zitjes. De bestaande gezamenlijke ruimtes en functies van het huidige gebouw zullen gedeeld worden met de nieuwe appartementen. Ook wordt het terrein rondom de flat opnieuw ingericht. Door de nieuwe inrichting ontstaat meer ruimte voor parkeren en meer wordt de kwaliteit van het groen en de omgeving verbeterd.

Meer parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen in de huidige situatie van 52 parkeerplaatsen wordt uitgebreid naar 103 parkeerplaatsen in de toekomstige situatie. Hiermee wordt het parkeren langs de berm door bezoekers voortaan opgelost op eigen terrein. Onder het nieuwe appartementencomplex wordt een parkeerkelder aangelegd met 32 parkeerplaatsen. Op het terrein rondom de serviceflat worden nog eens 51 parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee is het huidige parkeertekort opgelost en is er in de toekomstige situatie sprake van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. In paragraaf 4.1 wordt hier nader op ingegaan.

Groencompensatie

Het grootste gedeelte van de aanbouw wordt gerealiseerd op een bestaand verhard gedeelte van het terrein (garageboxen en carports). Het groen dat voor de aanbouw verdwijnt, wordt gecompenseerd. Het terrein rondom de serviceflat wordt ingericht met nieuwe bomen, bloemperken, paden en bankjes.

Planning

Momenteel loopt de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Op 7 mei aanstaande, wordt het bestemmingsplan oordeelsvormend aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 21 mei neemt de raad een besluit over het plan.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.