Waar staat de gemeente Waalre

Geplaatst op dinsdag 9 april 2024

In december 2023 en januari 2024 heeft de gemeente Waalre een burgerpeiling uitgevoerd. De peiling ‘Waar staat je gemeente?’ geeft inzicht in hoe inwoners het woon- en leefklimaat in de gemeente en de lokale dienstverlening van de gemeente Waalre ervaren. Ruim 600 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. De burgerpeiling wordt elke drie jaar uitgevoerd.

Woon- en leefomgeving

Inwoners van de gemeente Waalre zijn erg positief over de woon- en leefomgeving (8,2) waarbij het gaat om prettig wonen in de buurt, veiligheid en de sociale samenhang. Dit scoort iets boven het landelijk gemiddelde (8) en is ten opzichte van drie jaar geleden iets gedaald (8,3). De zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving (voorzieningen, groen, openbaar vervoer) wordt hierbij beoordeeld met een 6,9. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (6,7).
Daarnaast zijn er vragen gesteld over de relatie inwoner-gemeente (6,1), de gemeentelijke dienstverlening (6,7) en zorg en welzijn (6,4).

Relatie inwoner-gemeente

Ruim een kwart van de respondenten heeft (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. In 2020 was dit aanzienlijk lager (15%). Landelijk is de score gelijk aan Waalre. Daarnaast vindt vier op de tien inwoners dat de gemeente haar inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten betrekt en een kwart is van mening dat de gemeente doet wat ze zegt. Iets minder dan de helft van de inwoners is neutraal op het gebied van luisteren van de gemeente naar haar burgers.

Gemeentelijke dienstverlening

De respondenten zijn ook positief over de dienstverlening van de gemeente Waalre. Met een 6,7 staan we hier op gemiddelde hoogte in vergelijking met andere gemeenten. Onze digitale dienstverlening scoorde iets hoger en wel een 7. Dit is 0,3 hoger dan in 2020 en 0,1 dan het landelijke gemiddelde.

Zorg en welzijn

De respondenten zijn over het algemeen positief over het leven (8,1) en ook over hun eigen gezondheid (7,8). Het merendeel vindt ook dat ze voldoende contact heeft met andere mensen. Wel is de eenzaamheid gestegen. Eén op de vier respondenten voelt zich soms of vaak eenzaam. In 2020 was dit één op de vijf. Bijna alle respondenten geven aan (waarschijnlijk) terug te kunnen vallen op familie (92%), vrienden of kennissen (89%) op het moment dat zij hulp of zorg nodig hebben. Een aandachtspunt in de zorg zijn de mantelzorgers. Bijna de helft van de mantelzorgers voelt zich soms tot vaak belemmerd in de dagelijkse activiteiten / bezigheden door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste. De inspanning van de gemeente om inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij wordt beoordeeld met een 6,4, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Alle inspanningen van de gemeente worden beoordeeld met een 6,4. Dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Steekproef en inwonerspanel

De vragenlijst is ingevuld door inwoners die hier door middel van een steekproef een brief over hebben ontvangen. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet bij het inwonerspanel. In totaal hebben 642 van de 2500 uitgenodigde inwoners de vragenlijst ingevuld. De resultaten uit het rapport worden de komende weken verwerkt in het online dashboard op Waarstaatjegemeente.nl. Bekijk hier ook het rapport.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.