Onroerendezaakbelasting 2024

Geplaatst op dinsdag 13 februari 2024

Eind februari 2024 ontvangt u een belastingaanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). OZB betaal je als je een woning hebt, of als je bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond bezit. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van je pand of grond: de WOZ-waarde. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Met de opbrengst van de OZB betaalt de gemeente onder andere het onderhoud aan groen en wegen en kosten voor lokale voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek en welzijnswerk.

Tarieven OZB 2024

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde opnieuw vast. De WOZ-waarde is de prijs die de meestbiedende koper zou besteden als de onroerende zaak na een goede voorbereiding te koop wordt aangeboden. De gemeente gaat uit van de waarde van je pand of grond op 1 januari van het vorige belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum. Dus als je in februari 2024 je WOZ-waarde binnen krijgt, is deze gebaseerd op de waarde van 1 januari 2023.

Gemeentes bepalen de WOZ-waardes van onroerende zaken door een zogenaamde taxatie. Een taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw. Alle verkoopcijfers worden geanalyseerd en bezoekt hij een aantal waarde relevante verkopen die rond de waardepeildatum 1 januari 2023 zijn verkocht. Door vergelijking van alle gegevens via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de panden. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand en het grond oppervlakte. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht. Hierbij bekijkt de gemeente onder meer voor welk bedrag waarde relevante huizen in jouw buurt rond de peildatum (1 januari van het vorige jaar dus) zijn verkocht. Soms wordt ook gevraagd foto’s of aanvullende informatie aan te leveren zodat de waarde nauwkeuriger kan worden vastgesteld.

De gemeenteraad heeft op 12 december 2023 de OZB-tarieven voor 2024 vastgesteld:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,10039%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,27255%
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,21924%

Rekenvoorbeeld:
Stel, je bent eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van €500.000. De OZB is dan 0,10039% van €500.000 ofwel €501,95 (€500.000 : 100 x 0,10039).

Dalende huizenprijzen

In 2023 zijn er enkele maanden geweest waarin we, binnen bepaalde regio’s van Nederland, een lichte daling van de huizenprijzen hebben gezien. De laatste maanden van 2023 is er op landelijk niveau juist weer een stijgende trend zichtbaar. Binnen de Brainportregio, waarin Waalre valt, is van een daling van de huizenprijzen geen sprake geweest. Er is nog altijd sprake van een stijging van de huizenprijzen, alleen is deze stijging minder fors dan voorgaand jaar. In individuele gevallen kan uiteraard altijd sprake zijn van uitzonderingen.

Kan ik zelf onderzoeken of mijn WOZ-waarde klopt?

De belastingaanslag valt eind februari 2024 op de mat. Dan is ook de WOZ waarde van jouw pand(en) of grond(en) bekend. Ben je benieuwd naar de onderbouwing van jouw WOZ-waarde? Je kunt het taxatieverslag inzien door met je DigiD in te loggen op mijn.overheid.nl. In dit taxatieverslag staat uitgelegd hoe de WOZ-waarde is bepaald.

Op de website van de Waarderingskamer is veel informatie te vinden. Op het WOZ-waardeloket dat voor iedereen toegankelijk is kunt de WOZ-waardes zien van alle huizen in jouw gemeente of buurt. Het Kadaster raadplegen is een van de tips die staan op de website van Vereniging Eigen Huis. In dat Kadaster kun je, tegen betaling van een paar euro, koopsommen vinden van huizen in jouw postcodegebied in de afgelopen jaren.

Vragen?

Heb je vragen over de totstandkoming van de WOZ-waarde of ben je het niet eens met de waarde? Dan kun je contact opnemen met de gemeente. De gemeente gaat dan binnen de bezwaartermijn met je in gesprek en beoordeelt of de waarde moet worden aangepast. Informeel contact met de gemeente over de WOZ-waarde is gratis en geeft snel uitsluitsel. Je kunt contact opnemen via 040-2282500 of gebruik maken van het formulier.

Formeel bezwaar maken

Mocht je het na dit contact met de gemeente niet eens zijn met de WOZ-waarde, dan kun je nog formeel bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum op uw OZB-aanslag. Hoe je bezwaar kunt maken staat op je belastingaanslag. Na de bezwaartermijn is bezwaar maken niet meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast. Bezwaar maken bij de gemeente tegen de WOZ-waarde van je woning is gratis.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.