Waalre blijft duurzame en betaalbare woningen bouwen in een groene leefomgeving

Geplaatst op donderdag 9 maart 2023

In Waalre gaan we uit van de huidige woningbouw opgaven, vastgelegd in de Woonnotitie, de Visie op Goed Wonen 2020-2030 en het Afsprakenkader 2022. Hierin staat dat we in 10 jaar tijd 1000 woningen bouwen, gemiddeld 100 woningen per jaar. In 2021 bouwden we 110 woningen, in 2022 bouwden we 126 woningen. In 2023 verwachten we iets minder woningen te bouwen en vanaf 2024 en verder blijft de opgave van 100 woningen per jaar reëel. Waalre voldoet hiermee aan de regionale opgave en verwacht samen met het Rijk, de Provincie en woningcorporaties de afspraken uit de onlangs getekende Woondeal met de andere 20 regio gemeenten in te kunnen vullen.

De vraag naar (betaalbare) woningen blijft onverminderd hoog. We blijven de woningmarkt monitoren, werken samen en bekijken of het mogelijk is om extra woningen te bouwen. We verhoogden het aantal sociale woningen binnen plan Brabantiapark onlangs. In 2022 bouwden we 126 woningen. In 2023 bouwen we naar verwachting 75 woningen.

We gaan ervan uit dat we in 2024 weer boven de 100 woningen kunnen bouwen. In onze Woonnotitie en de Visie op Goed Wonen en het Afsprakenkader 2022, staat dat we van 2020-2030 jaarlijks 100 woningen willen opleveren. Dit aantal hebben we in de afgelopen drie jaar gehaald en hier blijven we op inzetten, zodat we uiteindelijk 1000 woningen in 10 jaar tijd hebben kunnen toevoegen aan de krappe markt. Er is ook vraag naar duurdere woningen, die ook in het programma zitten. Door deze nieuwbouw ontstaat er doorstroming waardoor bestaande betaalbare huur- en koopwoningen vrijkomen.

Betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen

In 2022 zijn onder andere opgeleverd: appartementen ’t Hazzo, woningen Boslaantjes in Waalre-noord, woningen aan de Gestelsestraat/Akkerstraat (De Keizer) en de zorg appartementen in ’t Klooster.

Doel is om betaalbare en duurzame woningen op te blijven leveren, we spelen hiermee in op de vraag van de markt. In 2022 was 47% van de nieuwbouw woningen in de gemeente een sociale woning). In 2023 bouwen we meer dan 50% van de nieuwbouw woningen in de sociale sector. Denk aan 26 sociale woningen aan de Gestelsestraat/Akkerstraat en 30 op te leveren sociale woningen aan de Meester Slootsweg.

Afspraken Woondeal Metropoolregio Eindhoven

Natuurlijk heeft Waalre, zoals iedere gemeente, te maken met factoren die de bouw van nieuwe woningen beïnvloeden. Denk aan capaciteit (menskracht) voor de versnelling van woningbouw, het voorbereiden en uitwerken van alle plannen, de uitdagingen op het gebied van stikstof en de gestegen materiaalkosten voor de bouw. Binnen de Metropoolregio Eindhoven werken 21 gemeenten samen om te zorgen dat we samen kunnen voldoen aan de grote regiovraag naar huur- en koopwoningen in alle prijssegmenten

Op 9 maart 2023 ondertekende Waalre, samen met de andere 20 gemeenten uit Metropool Regio Eindhoven, de woningcorporaties de Rijksoverheid en provincie Noord-Brabant de Woondeal voor Zuidoost Brabant. In de Woondeal staat de verdeling van het soort op te leveren woningen. De afspraak is per gemeente: 30% sociale huur, 16 % middel dure huur en 20% betaalbare koopwoningen (tot €370.000).

Doorvertaling afspraken Woondeal voor Waalre

De afspraken van de Woondeal passen goed in de doelen op het gebied van wonen in de bestaande Woonnotitie van Waalre. In deze Woonnotitie 2020-2030 was zoals aangegeven al opgenomen dat de gemeente 1000 woningen, waarvan tenminste 30% sociaal, zou gaan bouwen in 10 jaar tijd. Waalre blijft dan ook inzetten op de bouw van 100 woningen per jaar. Dit moet mogelijk blijven en is nodig. Komende jaren maken we gebruik van het regionale woningbouwversnellingsteam bij Waalre noord fase 3. We hogen aantallen (sociale) woningen op, denk aan het Brabantiapark. Bouwen 30 sociale woningen aan de Meester Slootsweg, Boerenbondterrein en 26 sociale huurappartementen aan de Frederik Hendrikstraat. Wanneer de uitvoeringsfase van Waalre noord fase 3 loopt (2025) dan starten we met de voorbereiding en planontwikkeling van het nieuwe woongebied Ekenrooi- zuid.

Bouwen voor een duurzame toekomst

Betaalbare en duurzame woningen in een groene leefomgeving blijven de uitgangspunten bij alle plannen binnen de gemeente. De uitbreidingslocaties Waalre-noord en Ekenrooi-zuid staan in het Programma van de Woondeal als ‘regionaal significante locaties’. Volgens planning worden ze dan ook voor 2030 in ontwikkeling genomen.

Komende jaren ligt de woningbouw niet stil. We zien dat bouwers hard werken aan oplossingen om emissie loos te kunnen bouwen. Denk aan inzet van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen in de bouwfase (voertuigen en hulpmiddelen elektrisch) en innovatie in het bouwproces en de materialen. In Waalre hebben we de focus op duurzame bouwen(klimaatneutraal bouwen) al jaren staan. Ontwikkelaars weten dat we als gemeente (toekomstige) inwoners een goede start willen laten maken op het gebied van duurzaamheid. Wethouder Van de Goor: ‘Duurzaam en betaalbaar bouwen levert onze inwoners, naast de belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen vooral ook een betaalbare woning op. Een fijne plek in een groene leefomgeving met een lage energierekening.’

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.