Eikenprocessierups

De gemeente Waalre werkt aan het bestrijden van de eikenprocessierups. We nemen maatregelen op korte en lange termijn om de overlast van de eikenprocessierups de komende jaren terug te dringen. In 2020 is dit vastgelegd in een beheerplan.

De gemeente start in mei met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van het weer.

Wat doet de gemeente?

We hebben er voor gekozen dit jaar geen bespuitingen uit te voeren.
De aantallen van de rupsen lijken erg mee te vallen. Hierdoor heeft spuiten nauwelijk effect.
Dit jaar zetten we in op curatieve bestrijding. Dit gaat Vebego met een hoogwerker uitvoeren om zou alle nesten te kunnen verwijderen.

Opzuigen processierupsen

Daarnaast gaan we net als voorgaande jaren de aanwezige processierupsen verwijderen door middel van opzuigen. Op drukke plekken gaan we vanaf mei wekelijks langs om te kijken of er processierupsen aanwezig zijn. Als dit het geval is worden de rupsen direct verwijderd.

Vergroten biodiversiteit

Voor de lange termijn zet de gemeente in op het vergroten van de biodiversiteit door onder andere het inzaaien van bloemrijke bermen, ecologisch maaibeheer en het planten van bloembollen. In de Voorbeeklaan zijn al bermen ingezaaid met een bloemenmengsel dat natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekt. U kunt zelf ook iets doen. Door bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes in uw eigen tuin. De vogels die hierop af komen gaan dan in de buurt opzoek naar voedsel waaronder eikenprocessierupsen.

Gezondheidsklachten

Komt u in een gebied waar eikenprocessierupsen zijn? Bedek dan zoveel mogelijk uw huid en vermijdt elk contact met eventuele brandharen. Deze brandharen veroorzaken gezondheidsklachten zoals jeuk, bultjes of oogklachten.

Bij klachten:

  • Probeer zo min mogelijk te wrijven of krabben, dit verergert de klachten.
  • Spoel de huid en ogen zoveel mogelijk met lauw water.
  • Ga met een strip plakband over de huid. Zo kunt u proberen de meeste brandharen van de huid verwijderen.
  • De meeste klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.
  • Bel uw huisarts bij oogklachten als spoelen niet helpt.
  • Bel ook met uw huisarts als u steeds dikkere lippen, tong of oogleden krijgt of benauwdheid ervaart.

Over de eikenprocessierups zijn veel fabels in omloop. Wij verwijzen u graag door naar betrouwbare kanalen voor meer informatie. Op de website van de GGD vindt u meer informatie over de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook iets doen:

  • Hang bijvoorbeeld nestkastjes in uw eigen tuin. De vogels die hierop afkomen, gaan in de buurt opzoek naar voedsel waaronder eikenprocessierupsen.
  • Plaats geen plastic folie om de bomen. Het is niet bewezen dat dit helpt en het is niet goed voor het milieu. Heeft u plastic om de bomen gewikkeld? Dan vragen wij u deze zelf te verwijderen en ervoor te zorgen dat de folie niet in de natuur terechtkomt.
  • Treft u in uw eigen bomen eikenprocessierupsen aan? Verwijder de rupsen niet zelf! Bel hiervoor een (lokaal) gespecialiseerd bedrijf zoals een boomverzorger.

Het Kennisplatform Eikenprocessierups is een samenwerkingsverband in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het Kennisplatform is er voor het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen in Nederland. Zij geven actuele informatie op www.processierups.nu.