Eikenprocessierups

De gemeente Waalre werkt aan het bestrijden van de eikenprocessierups. We nemen maatregelen op korte en lange termijn om de overlast van de eikenprocessierups de komende jaren terug te dringen. In 2020 is dit vastgelegd in een beheerplan.

Wat doet de gemeente? 

In het beheerplan eikenprocessierups staat hoe de gemeente de komende jaren de eikenprocessierups gaat bestrijden. Het doel is om de overlast van de rupsen die inwoners ervaren, zoveel mogelijk terug te dringen.

Gezondheidsklachten

Komt u in een gebied waar eikenprocessierupsen zijn? Bedek dan zoveel mogelijk uw huid en vermijdt elk contact met eventuele brandharen. Deze brandharen veroorzaken gezondheidsklachten zoals jeuk, bultjes of oogklachten.

Bij klachten:

  • Probeer zo min mogelijk te wrijven of krabben, dit verergert de klachten.
  • Spoel de huid en ogen zoveel mogelijk met lauw water.
  • Ga met een strip plakband over de huid. Zo kunt u proberen de meeste brandharen van de huid verwijderen.
  • De meeste klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.
  • Bel uw huisarts bij oogklachten als spoelen niet helpt.
  • Bel ook met uw huisarts als u steeds dikkere lippen, tong of oogleden krijgt of benauwdheid ervaart.

Over de eikenprocessierups zijn veel fabels in omloop. Wij verwijzen u graag door naar betrouwbare kanalen voor meer informatie. Op de website van de GGD vindt u meer informatie over de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt zelf ook iets doen:

  • Hang bijvoorbeeld nestkastjes in uw eigen tuin. De vogels die hierop afkomen, gaan in de buurt opzoek naar voedsel waaronder eikenprocessierupsen.
  • Plaats geen plastic folie om de bomen. Het is niet bewezen dat dit helpt en het is niet goed voor het milieu. Heeft u plastic om de bomen gewikkeld? Dan vragen wij u deze zelf te verwijderen en ervoor te zorgen dat de folie niet in de natuur terechtkomt.
  • Treft u in uw eigen bomen eikenprocessierupsen aan? Verwijder de rupsen niet zelf! Bel hiervoor een (lokaal) gespecialiseerd bedrijf zoals een boomverzorger.

Het Kennisplatform Eikenprocessierups is een samenwerkingsverband in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het Kennisplatform is er voor het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen in Nederland. Zij geven actuele informatie op www.processierups.nu.

Bekijk meer tips over het aantrekkelijk maken van uw tuin voor vijanden van de eikenprocessierups: