Eikenprocessierups

De gemeente Waalre is in april gestart met het bestrijden van de eikenprocessierups. Het doel is om de overlast van de rupsen voor alle inwoners zoveel mogelijk terug te dringen. Op deze pagina vindt u alle informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Waalre. 

Nieuwsberichten

Dinsdag 21 april

Dinsdag 7 april 

Bestrijding eikenprocessierups in beeld 

Of bekijk het filmpje op Youtube.

Wat doet de gemeente? 

De gemeente heeft begin 2020 een beheerplan (PDF, 1.2 MB) opgesteld waarin staat hoe de gemeente de komende jaren de eikenprocessierups gaat bestrijden. Het doel is om de overlast van de rupsen voor alle inwoners zoveel mogelijk terug te dringen.

Preventief bespuiten en verwijderen van rupsen

In april starten we met het preventief bespuiten van eikenbomen met een biologisch middel tegen de eikenprocessierups. We bespuiten alleen de eikenbomen op locaties met een hoog risico zoals basisscholen en drukke fietsroutes. Plaatsen waar beschermde vlindersoorten aanwezig zijn worden niet preventief bespoten. Daarnaast gaan we net als voorgaande jaren de aanwezige processierupsen verwijderen door middel van opzuigen. Op drukke plekken gaan we vanaf mei wekelijks langs om te kijken of er processierupsen aanwezig zijn. Als dit het geval is worden de rupsen direct verwijderd.

Extra informatie: locaties met een hoog risico worden ook nu het op sommige plaatsen rustiger is door de coronamaatregelen gewoon bespoten. Nu is het enige moment dat er preventief bespoten kan worden. Mochten de maatregelen rondom corona mogelijk aangepast worden zijn deze locaties al wel behandeld.

Vergroten van biodiversiteit

In het beheerplan is ook aandacht besteed aan de lange termijn. Voor de lange termijn zet de gemeente in op het vergroten van de biodiversiteit door onder andere het inzaaien van bloemrijke bermen en het planten van bloembollen. Afgelopen weken zijn aan de Voorbeeklaan bijvoorbeeld al bermen ingezaaid met een bloemenmengsel dat natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekt.

Locaties melden

Wij controleren zelf wekelijks óf en waar er rupsen aanwezig zijn. Maar u kunt ons ook helpen door de locaties waar de eikenprocessierupsen zitten aan ons door te geven. Het helpt ons enorm als u bij de melding de locatie zo exact mogelijk aangeeft. Bijvoorbeeld door het vermelden van een straatnaam en huisnummer. Het nest of de rupsen worden dan uiterlijk de week volgend op de melding verwijderd. Tegelijk met het verwijderen controleren wij dan de eikenbomen in de directe omgeving. Als hier ook nesten of rupsen worden aangetroffen worden deze ook direct verwijderd.

Direct melden

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt zelf ook iets doen. Door bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes in je eigen tuin. De vogels die hierop af komen gaan dan in de buurt opzoek naar voedsel waaronder eikenprocessierupsen. Als u in uw eigen bomen eikenprocessierupsen aantreft probeer de rupsen niet zelf te verwijderen! Bel hiervoor een (lokaal) gespecialiseerd bedrijf zoals een boomverzorger.

Plaats ook geen plastic folie om de bomen. Het is niet bewezen dat dit helpt en het is niet goed voor het milieu. Mocht u plastic om de bomen hebben gewikkeld vragen wij u deze zelf te verwijderen en er voor te zorgen dat de folie niet in de natuur terecht komt.

Waar kunt u terecht met vragen? 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@waalre.nl of 040-2282500.

Documenten