Vergadering van 18 juni 2024

Geplaatst op donderdag 27 juni 2024

B&W-besluitenlijst 11-06-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering

Besluit: Akkoord

Bezwaar weigering urgentie voor sociale huurwoning

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaar van belanghebbende tegen de afwijzing tot het verlenen van een urgentieverklaring ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bezwaar conform het advies van de Bezwaarcommissie ongegrond te verklaren.
  3. Het besluit om belanghebbende geen urgentie te verlenen in stand te laten.

Besluit: Akkoord

Bezwaar bestemmingsplannen 't Laar en Malvalaan

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de conceptbrief met oplossingsrichting voor bezwaarmakers bestemmingsplannen ‘Zorgcomplex ’t Laar’ en ‘Renovatie & Optopping Malvalaan’.

Besluit: Akkoord