Vergadering van 11 juni 2024

Geplaatst op donderdag 20 juni 2024

B&W-besluitenlijst 04-06-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering

Besluit: Akkoord

Interbestuurlijk Toezicht (hierna: IBT): toezichtoordeel Omgevingsrecht gemeente Waalre 2024 definitief

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel Omgevingsrecht 2024 van provincie Noord-Brabant.
  2. In te stemmen met bijgaande RIB om daarmee de raad te informeren over het toezichtoordeel Omgevingsrecht gemeente Waalre 2024.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar zaaknr. 705311

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaarschrift met zaaknummer 705311 ontvankelijk te verklaren;
  2. Het besluit in stand te laten;
  3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten in bezwaarfase niet toe te kennen

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief nieuwe directeur PlusTeam

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met de inhoud van raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de raad

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief Proces Boekwerk Jaarstukken

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met verzending van de raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord