Vergadering van 9 april 2024

Geplaatst op donderdag 18 april 2024

B&W-besluitenlijst 2 april 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording raadvragen ex art 39 RvO n.a.v. artikel ED over vaccinaties

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen ex art. 39 RvO n.a.v. artikel ED over vaccinaties.
 2. De Raad te informeren over deze beantwoording d.m.v. brief

Besluit: Akkoord

Conceptbegroting 2025 en 1ste wijziging programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost.

Voorgesteld besluit:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de eerste programmabegrotingswijziging 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost.
 3. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan de GGD Brabant-Zuidoost.

Besluit: Akkoord

Jaaroverzicht aanpak ondermijning Basisteam De Kempen 2023

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad te informeren over het Jaaroverzicht aanpak ondermijning Basisteam De Kempen 2023 middels
raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Jaarverslag 2023 adviesraad sociaal domein

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van de adviesraad sociaal domein.

Besluit: Akkoord

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB)

Voorgesteld besluit:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
 2. De raad voor te stellen de voorgestelde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Besluit: Akkoord

Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het doorgeleiden naar de gemeenteraad van raadsvoorstel en raadsbesluit.

Besluit: Akkoord

Overzicht rekenkamer aanbevelingen

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de rekenkameraanbevelingen.
 2. Akkoord te gaan met het delen van het overzicht rekenkamer aanbevelingen met de Raad ter voorbereiding van de openbare raadsinformatieavond van 11 april.

Besluit: Akkoord

Ter kennisgeving: Jaarverslag 2023 Rekenkamer

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het Jaarverslag 2023 van de Rekenkamer

Besluit: ter kennisgeving aangenomen

Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/ERGON.

Voorgesteld besluit:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Begroting 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2028 van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/ERGON
 2. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/ERGON.

Besluit: Akkoord