Vergadering van 2 april 2024

Geplaatst op donderdag 11 april 2024

B&W-besluitenlijst 26 maart 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar, Prins Mauritsweg 16

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift met kenmerk 700321 ongegrond te verklaren;
 2. De bestreden omgevingsvergunning met kenmerk 684903 in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Besluit: Akkoord

Bestemmingsplan Renovatie & Optopping Malvalaan (Aalst)

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de ‘Nota van Zienswijzen Beantwoording Renovatie & Optopping Malvalaan (Aalst)’
 2. Het bestemmingsplan ‘Renovatie & Optopping Malvalaan (Aalst)’ ongewijzigd vast te stellen;
 3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord

Bestemmingsplan zorgcomplex ‘t Laar

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:
In te stemmen met de Nota zienswijzen Zorgcomplex ‘t Laar;

 1. Het bestemmingsplan ‘Zorgcomplex ’t Laar’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied

Besluit: Akkoord

Businesscase Waalres Museum

Voorgesteld besluit:
Alvorens een besluit te nemen over het voorstel aan de gemeenteraad
over de toekomst van het museum:

 1. Kennis te nemen van de businesscase van het Waalres Museum.
 2. Kennis te nemen van de beoordeling van deze businesscase.
 3. Beide rapporten door te sturen naar de gemeenteraad, zodat de raad zich kan voorbereiden op de raadsinformatieavond van 9 april 2024.

Besluit: Akkoord

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan 'Achtereindsestraat 4a, Waalre’

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan ‘Achtereindsestraat 4a, Waalre’;
 2. Het bestemmingsplan ‘Achtereindsestraat 4a, Waalre’ met plan ID NL.IMRO.0866.BP00216-0301 gewijzigd vast te stellen;
 3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord

RIB voortgang realisatie fietspaden Willibrorduslaan

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met verzending van de RIB voortgang realisatie fietspaden Willibrorduslaan aan de raad

Besluit: Akkoord

Vaststelling nadere regels verkiezingsreclame gemeente Waalre & Aanwijzingsbesluit verkiezingsborden

Voorgesteld besluit:

 1. De nadere regels verkiezingsreclame gemeente Waalre (Bijlage 1) vast te stellen;
 2. Het aanwijzingsbesluit verkiezingsborden (Bijlage 2) vast te stellen

Besluit: Akkoord