Vergadering van 19 maart 2024

Geplaatst op donderdag 28 maart 2024

B&W-besluitenlijst 12 maart 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Een 10 voor de Jeugd jaarverslag 2023 en raadsinformatiebrief

Voorgesteld besluit:

  1. Akkoord te gaan met het jaarverslag 2023 van de netwerksamenwerking rondom de inkoop van jeugdhulp Een 10 voor de Jeugd.
  2. Akkoord te gaan met het verzenden van de raadsinformatiebrief Jaarverslag Een 10 voor de Jeugd aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Nieuw inkoopbeleid 2024-2027

Voorgesteld besluit:

  1. Het inkoopbeleid gemeente Waalre 2024-2027 vast te stellen
  2. Het ambitieniveau op 5 vast te stellen
  3. De algemene inkoopvoorwaarden 2013 + addendum voor leveringen en diensten Waalre vast te stellen
  4. De algemene inkoopvoorwaarden 2014 voor accountancy vast te stellen

Besluit: Akkoord

Vernieuwen afvalstoffenverordening

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het vaststellen van de vernieuwde afvalstoffenverordening.

Besluit: Akkoord

Voorstel tot vaststelling definitief ontwerp fase 4 Eindhovenseweg

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het definitief ontwerp van fase 4 van de herinrichting Eindhovenseweg.

Besluit: Akkoord

Voorstel tot vaststelling voorlopig ontwerp Traverse Noord

Voorgesteld besluit:

  1. Het voorlopig ontwerp van de Traverse Noord vast te stellen
  2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
  3. In te stemmen met de Evaluatie Traverse Zuid

Besluit: Akkoord