Vergadering van 23 januari 2024

Geplaatst op maandag 5 februari 2024

B&W-besluitenlijst 16-01-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen ZW14 Heikantstraat

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar, Willibrorduslaan 134

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaarschrift van reclamant, tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 665994, niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bezwaarschrift van reclamant, tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 665994 ontvankelijk te verklaren.
  3. Het bewaarschrift tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 665994 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten, met het wijzigen van de entiteit van de aanvrager.

Besluit: Akkoord

Het ruimen van graven met vervallen grafrechten

  1. Kennis te nemen van de eindrapportage bordjes begraafplaats Waalre (bijlage 1) en de lijst ‘2023-10-10 vervallen verklaren graven’ (bijlage 2).
  2. In te stemmen met het vervallen verklaren en bovengronds ruimen van 57 graven waarbij meer dan een jaar een ‘contact gezocht’ bordje staat. In dekking wordt voorzien door deze op te nemen in de turap.
  3. In te stemmen om 38 graven waarvan het bordje “contact gezocht” door onbekende oorzaak is verdwenen van een nieuwe bordje te voorzien, voor een periode van één jaar en de graven van mensen die zich in tweede instantie niet hebben gemeld of die toestemming hebben gegeven de graven te ruimen, vervolgens bovengronds te ruimen. In de dekking wordt voorzien door deze op te nemen in de Begroting 2025

Besluit: Akkoord na aanpassing

Vaststelling voorlopig ontwerp Heikantstraat

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met het raadsvoorstel tot vaststelling van het voorlopig ontwerp van de Heikantstraat.

Besluit: Akkoord

1e wijziging Legesverordening Waalre 2024

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de 1e wijziging van de Legesverordening Waalre 2024;
  2. Akkoord te gaan om dit voorstel ter besluitvorming door te sturen naar de gemeenteraad van 6 februari 2024

Besluit: Akkoord

Addendum anterieure overeenkomst Gestelsestraat 45

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het addendum op de anterieure overeenkomst Gestelsestraat 45.

Besluit: Akkoord

Vervolg inzake Schone Lucht Akkoord

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met:

  1. Het als gemeente Waalre schone lucht blijven bevorderen, maar daarvoor niet aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord;
  2. Het informeren van de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief

Besluit: Akkoord