Vergadering van 16 januari 2024

Geplaatst op maandag 5 februari 2024

B&W-besluitenlijst 09-01-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2024

Voorgesteld besluit:

  1. Het Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2024 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de bijgevoegde RIB en daarbij het Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2024 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
  3. Het Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2024, in het kader van Interbestuurlijk Toezicht, te verstrekken aan de provincie.

Besluit: Akkoord, na aanpassing van de RIB.