Vergadering van 3 oktober 2023

Geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023

B&W-besluitenlijst 26-09-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording art. 39 vragen onderzoek ontsluiting Hut van Mie Pils e.o.

Voorgesteld besluit:

 • In te stemmen met de beantwoording van de art. 39 vragen over het onderzoek naar de ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Waalre;
 2. In te stemmen met het intrekken van het vorige aanwijzingsbesluit van 2 april 2019.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen fractie AWB

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van de fractie AWB;
 2. In te stemmen met het doorsturen van de brief aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen Markt 14

Voorgesteld besluit:

 • In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van Aalst Waalre Belang inzake de aanvraag omgevingsvergunning Markt 14 te Waalre.

Besluit: Akkoord

Beeldkwaliteitsplannen Reclame en Terrassen dorpshart Aalst

Voorgesteld besluit:

 • De gemeenteraad voor te stellen het ‘Beeldkwaliteitsplan Terrassen dorpshart Aalst’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan Reclame dorpshart Aalst’ als aanvullingen op de ‘Welstandsnota Waalre’ (2013) vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Interbestuurlijk Toezicht (IBT): toezichtoordeel Omgevingsrecht 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2023 van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).
 2. In te stemmen om bijgaande raadsinformatiebrief ‘Interbestuurlijk Toezicht (IBT); toezichtoordeel Omgevingsrecht 2023’ ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Besluit: Akkoord

Mandaat Toezichthouder Een 10 Voor de Jeugd

Voorgesteld besluit:

 • In te stemmen met het voorstel om de Algemeen directeur van Peelgemeenten met ingang van 1 oktober 2022 het mandaat te verlenen om toezichthouders Jeugd aan te wijzen (bijlage 1) en het legitimatiebewijs voor de toezichthouder te verstrekken en ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Verlenen dakkapel in afwijking advies commissie ruimtelijke kwaliteit

Voorgesteld besluit:

 • Te besluiten om medewerking te verlenen aan het plaatsen van een dakkapel in strijd met redelijke eisen van welstand.

Besluit: Akkoord