Vergadering van 20 juni 2023

Geplaatst op donderdag 29 juni 2023

B&W-besluitenlijst 12-06-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord

Onderzoeksplannen Rekenkamer Inwonersparticipatie en Anterieure overeenkomsten

Voorgesteld besluit:
Verzoek om kennis te nemen van de voorliggende onderzoeksplannen van de rekenkamer:

  1. Onderzoeksplan anterieure overeenkomsten incl. aanbiedingsbrief van de rekenkamer.
  2. Onderzoeksplan inwonersparticipatie incl. aanbiedingsbrief van de rekenkamer.

Besluit: Akkoord

Vergadering Commissie van advies voor financiën MRE d.d. 21 juni 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de annotatie op de agenda van de Vergadering Commissie van advies voor financiën MRE d.d. 21 juni 2023.

Besluit: Akkoord