Vergadering van 12 juni 2023

Geplaatst op donderdag 22 juni 2023

B&W-besluitenlijst 06-06-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage RES MRE 2023

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraad over de Voortgangsrapportage RES MRE 2023 via raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Realisatie zonneweide Achtereind

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de aanpak van de realisatie van de zonneweide aan het Achtereind;
  2. In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief;
  3. In te stemmen met het versturen van de brief aan omwonenden, grondeigenaren en andere stakeholders;
  4. In te stemmen met het versturen van de brief aan de bij de gemeente bekende zonnepark-ontwikkelaren in relatie tot de zonneweide aan het Achtereind.

Besluit: Akkoord

Voortgangsdocument geldzorgen

Voorgesteld besluit:
Het voortgangsdocument geldzorgen 2023-2024 aan te bieden aan de gemeenteraad als bijlage bij de kadernota 2024.

Besluit: Akkoord in mandaat.