Vergadering van 6 juni 2023

Geplaatst op donderdag 15 juni 2023

B&W-besluitenlijst 30-05-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Jaarverslag 2022 Informatiebeveiliging en Privacy

Voorgesteld besluit:

  1. Ter vaststelling aan te nemen het Jaarverslag 2022 Informatiebeveiliging en Privacy.
  2. Goedkeuring te geven aan de RIB voor het informeren van de raad betreffende het Jaarverslag 2022 Informatiebeveiliging en Privacy.

Besluit: Akkoord.

Raadsinformatiebrief burgerparticipatie

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met verzending van raadsinformatiebrief

Besluit: akkoord met enkele aanpassingen in mandaat