Vergadering van 18 april 2023

Geplaatst op woensdag 26 april 2023

B&W-vergadering 11-4-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Intentieovereenkomst sociale huurwoningen Heijde Park

Voorgesteld besluit:

  1. Instemmen met bijgaande ‘Intentieovereenkomst Heijde Park Waalre’ met woonstichting ‘thuis voor de bouw van 36 sociale huurwoningen.
  2. Wethouder S. van de Goor-Gelens machtigen om namens het college de overeenkomst te ondertekenen.

Besluit: Akkoord.

Aangepaste huurverhoging kinderopvang Brede School Aalst

Voorgesteld besluit:
De huurverhoging voor de kinderopvang in de Brede School Aalst voor 2023 vast te stellen op 6,5%.

Besluit: Akkoord.

Taalschool Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de overname van de contracten van IDM! door Stavoor als opvolgende contractspartij.
  2. In te stemmen met het addendum op de Raamovereenkomst Nieuwe Wet Inburgering Zelfredzaamheidsroute en de bijbehorende Service Level Agreement.
  3. De strategisch manager N. Koster-Roijakkers te mandateren voor de ondertekening van het addendum en de begeleidende brief.

Besluit: Akkoord.