Vergadering van 14 maart 2023

Geplaatst op donderdag 23 maart 2023

B&W-besluitenlijst 07-03-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Afsprakenlijst presidium 7 februari 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de afsprakenlijst van het presidium van 7 februari 2023.

Besluit: Het college heeft kennis genomen.

Addendum anterieure overeenkomst Eindhovenseweg 29

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het addendum op de anterieure overeenkomst Eindhovenseweg 29.

Besluit: Akkoord

Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026

Voorgesteld besluit:
De raad voor te stellen om het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Afwijzing Regio Deal 4e tranche Metropoolregio Eindhoven

Voorgesteld besluit:
Kennis nemen van de afwijzing van de Regio Deal 4e tranche van de Metropoolregio Eindhoven.

Besluit: Akkoord