Vergadering van 7 maart 2023

Geplaatst op donderdag 16 maart 2023

B&W-besluitenlijst 28-02-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Doorontwikkeling I-organisatie

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van het rapport I-visie Waalre (bijlage 1)
  2. In te stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van de informatie organisatie en in te stemmen met het bijgevoegd stappenplan (bijlage 2).

Besluit: Akkoord

Aanvullend principeverzoek Terrein Verhoeven (Willibrorduslaan/Ansbalduslaan)

Voorgesteld besluit:
In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van woningbouw op het terrein van voormalig transportbedrijf Verhoeven aan de Willibrorduslaan.

Besluit: Akkoord

Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de notitie ‘Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030’.
  2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord