Vergadering van 8 november 2022

Geplaatst op donderdag 17 november 2022

B&W-besluitenlijst 8-11-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Resultaten monitor ‘Skippen of trippen?’

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief “monitor skippen of trippen” en aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord.

Waalre100 Plan van aanpak

Voorgesteld besluit:
Het raadsvoorstel en Projectplan Waalre100 vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord in mandaat met opmerkingen.

Medegebruikersvergunning Eindhoven Airport 2023-2024

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de reactie op de medegebruiksvergunning 2023-2024, die in samenwerking met alle randgemeenten van Eindhoven Airport en de gemeente Eindhoven is opgesteld.
  2. De secretaris van de gemeente Eindhoven te machtigen om de reactie namens het college te ondertekenen en te sturen naar de voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg.

Besluit: Akkoord