Vergadering van 1 november 2022

Geplaatst op woensdag 9 november 2022

B&W-besluitenlijst

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Vaststelling bestemmingsplan Molenstraat 9-11

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Molenstraat 9-11’;
  2. Het bestemmingsplan “Molenstraat 9-11” gewijzigd vast te stellen;
  3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied omdat kostenverhaal anderzijds verzekerd is, middels een anterieure overeenkomst.

Besluit: Akkoord in mandaat met tekstuele aanpassingen.

Vaststelling Programma Water, Riolering en Klimaat

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voorstellen om het Programma Water, Riolering en Klimaat 2023-2027 vast te stellen.

Besluit: Akkoord in mandaat met tekstuele aanpassingen.