Vergadering van 11 oktober 2022

Geplaatst op maandag 24 oktober 2022

B&W-besluitenlijst 4-10-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Ondertekenen anterieure overeenkomst bij omgevingsvergunning 378234, Heikantstraat 31 te Waalre

Voorgesteld besluit:
De anterieure overeenkomst aan te gaan inzake de bijbehorende aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 378234.

Besluit: Akkoord

Vaststelling Bestemmingsplan Parklaan 9

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het bestemmingsplan Parklaan 9 en deze door te geleiden naar de raad voor vaststelling.

Besluit: Akkoord

Wijziging – Regeling toekenning gehandicaptenparkeerplaats

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de regeling toekenning gehandicaptenparkeerplaats.

Besluit: Akkoord

Concept Uitvoeringsprogramma

Instemmen met concept uitvoeringsprogramma en voorleggen aan de raad.

Besluit: Akkoord, na verwerking van gemaakte opmerkingen.

Beantwoording artikel 39 vragen ZW14 over anterieure overeenkomst en woningtoewijzing

Voorgesteld besluit:
Instemmen met concept brief aan de raad inzake de vragen van ZW14 over:

  • Kaders voor anterieure overeenkomst met particuliere ontwikkelaars die sociale koop- en/of huurwoningen ontwikkelen;
  • Of er aanpassingen in beleid of verordeningen nodig zijn, na vaststelling van landelijk beleid inzake woningtoewijzing aan eigen inwoners.

Besluit: Akkoord.