Vergadering van 13 september 2022

Geplaatst op donderdag 22 september 2022

Besluitenlijst 6-9-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 6 september 2022

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 6 september 2022.

Het college heeft kennisgenomen.

Prestatieovereenkomst Stichting Voedselbank Aalst Waalre

De prestatieovereenkomst 2023 t/m 2026 voor de Stichting Voedselbank Aalst Waalre vast te stellen: ieder jaar een subsidie te verlenen van € 5.000,-.

Akkoord.

Intentieovereenkomst flexwoningen Boerenbondterrein

Instemmen met bijgaande ‘Intentieovereenkomst flexwoningen Boerenbondterrein’ tussen gemeente Waalre, woonstichting ‘thuis en provincie Noord-Brabant.

Akkoord.