Vergadering van 30 augustus 2022

Geplaatst op maandag 12 september 2022

B&W-besluitenlijst 23-8-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Lokaal gesprek voor nieuw samenwerkingsakkoord MRE

  1. Kennis te nemen van de Bouwstenennotitie van de Metropoolregio Eindhoven.
  2. Via het driehoeksoverleg de raad voor te stellen om een bijeenkomst te organiseren tussen college en raad met als onderwerp regionale samenwerking. In de bijeenkomst zal dan onder andere een beeldvormend gesprek plaatsvinden met vragen uit de Bouwstenennotitie als startpunt. De uitkomsten van dit gesprek worden gebruikt als input voor het nieuwe samenwerkingsakkoord van de Metropoolregio Eindhoven voor de periode 2022-2026.
  3. De raad ter voorbereiding aan de bijeenkomst voor te stellen kennis te nemen van de Bouwstenennotitie en de Masterclass ‘Regionale Samenwerking’ van de Metropoolregio Eindhoven.

Akkoord.

Aanvraag IMPULS-gelden werkeenheid Klimaatportaal ZOB

  1. In te stemmen met de aanvraag ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027’ voor de werkeenheid Klimaatportaal ZOB (bijlage 1).
  2. In te stemmen met het verlenen van een volmacht door Burgemeester A.J.W. Boelhouwer aan portefeuillehouder P. van de Loo, voor het direct ondertekenen van de aanvraag. (Indieningsformat Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027– pagina 10).

Akkoord.