Vergadering van 26 juli 2022

Geplaatst op donderdag 25 augustus 2022

B&W-besluitenlijst 19-7-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Coulance vaststellen subsidies

De verleende subsidies 2021 voor Bibliotheek Waalre en voor De Pracht vast te stellen ondanks de beperkingen die er zijn geweest in de uitvoering van de activiteiten gedurende de coronamaatregelen.

Akkoord.