Vergadering van 5 juli 2022

Geplaatst op donderdag 14 juli 2022

B&W-besluitenlijst 27-6-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Aanwijzingsbesluit medewerker als toezichthouder

Eén medewerker aan te wijzen als toezichthouder.

Akkoord.

Verzoek biologische kwekerij Schout

  1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de aanvrager;
  2. In te stemmen met de antwoordbrief richting de aanvrager;
  3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Aankoop bosje nabij het Loon

  1. In te stemmen met de aankoop van 1,67Ha bos nabij het Loon;
  2. De aankoopkosten ten laste te brengen van het krediet “herinvesteren na kavelruil” (fcl 781011);

Akkoord.