Vergadering van 27 juni 2022

Geplaatst op woensdag 6 juli 2022

B&W-besluitenlijst 21-6-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Woningbouw Hoek Brabantialaan Nassaustraat

In principe medewerking te verlenen om de locatie Brabantialaan Nassaustraat te ontwikkelen voor 8 woningen.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2022

  1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief ’Meicirculaire 2022’
  2. In te stemmen met het doorsturen van deze raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.

Akkoord.