Vergadering van 21 juni 2022

Geplaatst op woensdag 29 juni 2022

B&W-besluitenlijst 14-6-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord

Beslissing op bezwaar Heistraat 54 te Waalre

  1. Het bezwaarschift ontvankelijk te verklaren;
  2. Het besluit met aanvulling van de motivering in stand te laten.

Akkoord

Principeverzoek appartementencomplex Brederode

In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de omzetting van commerciële ruimten naar appartementen op Eindhovenseweg 23, 25, 27 en Brederode 1 en 2.

Akkoord

Raadsinformatiebrief grootschalige (X)XL logistiek op bedrijventerreinen

In te stemmen met raadsinformatiebrief over grootschalige logistiek op bedrijventerreinen.

Akkoord

Vangnetuitkering Participatiewet 2021

De raad instemming te vragen voor het aanvragen van de ‘Vangnetuitkering Participatiewet over 2019-2021’.

Akkoord