Vergadering van 7 juni 2022

Geplaatst op woensdag 22 juni 2022

B&W-besluitenlijst 31-5-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Jaarrekening en jaarverslag 2021 VRBZO

De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Akkoord.

Jaarrekening ERGON 2021

De raad voor te stellen kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 GRWRE /ERGON.

Akkoord.

Jaarstukken 2021 GGD Brabant Zuidoost

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Brabant- Zuidoost
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van GGD Brabant-Zuidoost

Akkoord.

Nieuwe leden Participatieraad Sociaal Domein

De volgende vijf nieuwe leden te benoemen voor de Participatieraad Sociaal Domein Waalre:

  • Alice Stokkink
  • Robert Koenders
  • Wilma Maas
  • Henk de Vrind
  • Anna Ubbens

Akkoord.

Raadsinformatiebrief gebiedsontwikkeling landgoed gulbergen

Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief ontwerp bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum 'Buiten', Waalre 2022

In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum ‘Buiten’, Waalre 2022 (behorende bij het collegebesluit van 24 mei 2022, zaaknr. 297945).

Akkoord.

Vaststelling subsidie BIZ Den Hof 2021

Voor het jaar 2021 de BIZ-subsidie voor stichting BIZ Waalre Den Hof vast te stellen op € 39.585,- .

Akkoord.