Vergadering van 14 juni 2022

Geplaatst op woensdag 22 juni 2022

B&W-besluitenlijst 7-6-2022

Vaststellen verslag vorige vergadering.

Akkoord.

Jaarverslag 2021 Informatieveiligheid en Privacy binnen de gemeente Waalre.

Ter kennisgeving.

Het college heeft kennisgenomen.